Počela obuka za operatera na CNC mašinama za obradu metala

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala se organizuje u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora u partnerstvu sa Gradom Prijedorom, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, JU Mašinska škola Prijedor, JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Klasterom „DRVO-PD“ i „Edna Metalworking“ d.o.o.

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 88/17. Program osposobljavanja traje 240 časova, od čega 90 časova teoretske nastave i 150 časova praktične nastave. Teoretski dio obuke će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor, a praktični dio obuke će se obavljati u lokalnim preduzećima uključenim u realizaciju projekta.

Na javni poziv prijavilo se 33 nezaposlena lice, od kojih je komisija izabrala 24 polaznika. Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave, uz mogućnost zapošljavanja u lokalnim preduzećima.

Obuke su  BESPLATNE za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za potrebni materijal za rad, zaštitnu opremu za rad, ljekarska uvjerenja, stručne predavače i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

Poziv na obuku: 3D Rapid prototyping u metalopreradi

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijeodra PREDA-PD Vas poziva da učestvujete naobukama iz «3D Rapid prototyping u metalopreradi» . Obuka će se održati u nakon završenog konkursa i izbora kandidatau prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora: Prijedor Circle Hub, Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor.

Obuke se realizuje u okviru projekta«Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekatkofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Cilj obukeje jačanjelokalnih kapaciteti iz oblasti 3D Rapid prototyping u metalopreradi.

VREME TRAJANJA OBUKE: 3 nedelje ( dva puta nedeljno po 6 sati)

Teme obuke:  

 1. 3D dizajniranje Solidworks
 2. 3D Printanje

———————————–

 1. Solidworks
 • Part design 18h
 • Assembly + drawing 6h

Kroz part design obrađivaće će se sljedeće komande:

 • Introduction with Solidworks interface 
 • Introduction with Solidworks Part module interface (CommandManager, Design Tree, Task Pane, etc.)    
 • Features (Extruded Boss/Base, Extruded Cut, Revolved Boss/Base, Revolved Cut, Swept Boss/Base, Swept Cut, Hole Wizard, Fillet, Chamfer, Linear and Circular Pattern, Rib, Shell, Wrap, Mirror, Reference Geometry, Curves)
 • Sketch (Line, Circle, Spline, Rectangle, Centerpoint Arc, Ellipse, Text, Slots, Polygon, Sketch Fillet and Chamfer, Point, Trim Entities, Convert Entities, Offset Entities, Mirror Entities, Linear and Circular Sketch Pattern)
 • Evaluate (Measure) 
 • FeatureManager Design Tree 
 • Property Manager 
 • Working with planes 
 • Using views (Section View, View Orientation, Display Style, Hide/Show Items, View Settings)

Kroz assembly obrađivaće se sljedeće komande:

 • Begin Assembly – Create Layout
 • Part/Assembly to Insert
 • Insert Components 
 • Mate 
 • Edit Component 
 • Component Patterns 
 • Design Library – Toolbox 
 • Appearances (Colors – Materials)   

Kroz drawing obrađivaće se:

 • Sheet format/Size 
 • Import model 
 • Create multiple views 
 • Annotation – Smart Dimension 
 1. 3D Printanje ukupno
 • Upoznavanje sa tehnologijama 3D Printanja
 • FDM tehnologija 3D printanja
 • Korištenje 3D Printera (od samog paljenja 3D printera, kako se mijenjaju filamenti, kalibriše ploča itd)
 • Priprema 3D modela za 3D printanje
 • Upoznavanje sa CURA softwerom (softwer za podešavanje parametara 3D printanja)
 • Upoznavanje sa online zajednicom za 3D Printanje (gdje pronači gotove 3D modele i kako iste preuzeti za 3D Print)
 • Samostalni rad sa 3D Printerima
 • 3D Printanje 3D modela urađenih od samih polaznika

Edukacija se održava u opremljenoj IT edukativnom centru Prijedor Circle HUB-a Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, a predavači su eksperti i iskusni profesionalci specijalizirani za područje 3D modeliranjau SolidWorks-ui 3D štampe.

Tokom obuke praktičan rad za 3d štampanje će se raditi na Ultimaker 3 profesionalnom 3D štampaču koji ima sledeće karakteristike štampe:

 • Maksimalna veličina objekta 215 x 215 x 200mm
 • Rezolucija sloja do 20 mikrona (0,02mm)
 • Temperatura štampe do 280°C
 • Vodo rastvorljiva podrška
 • Lako izmenljiva jezgra za štampu
 • Ploča po kojoj se štampa ima aktivno nivelisanje i zagreva se do 100°C

Polaznici će realizovati pilot projekte manjeg obima, koji će podrazumijevati razvoj proizvoda u proizvodnoj kooperaciji lokalne metaloprerade, odnosno preduzeća iz razvojnog partnerstva.

Osnovni uslovi za učešće u na treningu:

Ako ste:

 • Predstavnik kompanija u sektoru metaloprerade u gradu Prijedor
 • Imate inovativnu poslovnu ideju koju želite da razvijate u saradnji sa firmama iz sektora metaloprerade
 • Student ( Mašinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Dizajn i sl.)
 • Nezaposleno ste lice zainteresovano za tehnologiju 3D štampe i 3D modeliranja
 • Srednjoškolac koji ima preporuke profesora

Prijava na obuku je obavezna zbog ograničenog broja učesnika. Prijave se podnose od 07.12.2018.godine do 12 časova. Prijava se podnosi putem elektronskog obrasca

Obuka je predviđena za 11 učesnika koji zadovoljavaju uslove. Agencija PREDA zadržava pravo da u slučaju veće zainteresovanosti vrši izbor polaznika obuke.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Kontakt osoba za ovu obuku u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Zoran Dimitrijević, projekt menadžer i Željka Zgonjanin, tehnički asistent. Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba

EU4Business – 16 miliona eura za konkurentniju i inovativniju ekonomiju u BiH

Privatne firme, poljoprivrednici i poduzetnici imat će priliku za još jedan finansijski poticaj zahvaljujući projektu Evropske unije “EU4Business” vrijednom 16,1 miliona eura.

Za direktnu finansijsku podršku firmama predviđeno je 10 miliona eura, od čega 4,5 miliona za izvozno orijentirane sektore, 3 miliona za poljoprivredno-prehrambeni sektor, 1,5 miliona za turizam i 1 milion za poduzetništvo.

Firme će moći aplicirati za podršku putem javnih poziva koji će biti objavljeni na stranici Delegacije EU u BiH. Institucije Bosne i Hercegovine također će dobiti tehničku pomoć u sklopu projekta kako bi razvile mjere podrške za razvoj privatnog sektora.

Ovaj projekat dio je širih napora EU da podrži lokalni ekonomski razvoj u BiH i nadovezat će se na rezultate druga dva projekta EU – “Posjete lokalnim zajednicama” i “Inicijativa za lokalnu vlast”.

“Smatram da lokalnim vlastima uglavnom nedostaje resursa za adekvatne servise za građane i biznis. Ovaj projekat će podržati poslovne ideje mladih profesionalaca putem start-upa i digitalnog poduzetništva. Žene i druge ranjive grupe u ruralnim sredinama također će imati koristi od projekta putem inkluzivnog poduzetništva. Projekat će također pomoći digitalizaciji cijele zemlje”, kazao je šef Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

Ambasadorica Njemačke u BiH Christiane Hohmann kazala je: “Želimo da BiH bude spremna za EU i stoga pružamo pomoć zajednicama i poljoprivrednicima kako bismo ostvarili taj cilj”.

Direktorica Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) Brigitte Heuel-Rolf kazala je da je cilj projekat pomoći firmama da budu konkurentnije i inovativnije.

“EU4Business je izvanredna prilika za domaće firme i institucije da apliciraju za dostupne grantove i da se fokusiraju na izvozne mogućnosti i jačanje konkurentnosti i inovativnih pristupa”, kazala je Heuel-Rolf.

Evropska unija finansirala je projekat sa 15 miliona eura a Vlada Njemačke sa 1,1 miliona eura. Trajat će do marta 2022. godine a prevode ga GIZ, UNDP i ILO u suradnji s institucijama BiH. Izvor: europa.ba

Više o projektu EU4Business

SASTANAK KONZORCIJUMA PARTNERA U FIRMI POLIS DOO

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor dana 12.11.2018. godine  održan je sastanak konzorcijuma u firmi POLIS D.O.O

Glavne teme sastanka su organizacija  konferencije u cilju daljeg umrežavanja firmi iz sektora metaloprerade u gradu Prijedoru, obuke iz 3D Rapid prototyping u metalopreradi i izrada zajedničkih pilot projekata.

Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .
Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj.

 

Foto:

 

DIGITALNI MARKETING U METALOPRERAĐIVAČKIM PREDUZEĆIMA

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

U okviru ovog projekta urađeno je istraživanje „DIGITALNI MARKETING U METALOPRERAĐIVAČKIMPREDUZEĆIMA GRADA PRIJEDORA“

U naučno-stručnoj literaturi, kao najdjelotvorniji i najprihvatljiviji način formulisanja predmeta istraživanja jeste postavljanje problema u obliku pitanja. Ovo je razumljivo ako se uzme u obzir da na taj način dato istraživanje postaje “traganje” za adekvatnim odgovorom, kao i da kvalitetnim formulisanjem pitanja imamo ponekad slučaj da dobijemo i dio odgovora.

Stoga je i predmet ovog istraživanja povezan s nekoliko pitanja, kako to slijedi:

– Da li preduzeća u metaloprerađivačkom sektoru na području Prijedora poznaju i koriste alate digitalnog marketinga?

– U kojoj mjeri je marketing u preduzeću orijentisan na upotrebu savremenih kanala komunikacije kao što su društvene mreže?

– Da li preduzeća uopšte imaju namjeru da koriste ove medije i alate radi postizanja bolje promocije i kvalitentnijeg nastupa na tržištu?

Izabrana pitanja imaju posebnu važnost za dato istraživačko područje jer do sada nisu bila obrađivana, a od posebnog su interesa jer mogu da značajno unaprijede nastup preduzeća metaloprerađivačkog sektora na tržištu.

Takođe, primjenjivost rezultata u praksi je značajna, ali zavisi isključivo od edukovanosti rukovodstava preduzeća koja bi mogla značajnije da koriste ove alate u svakodnevnom radu .

Stoga, neki od najvažnijih ciljeva istraživanja su bili:

– utvrditi da li preduzeća imaju organizovanu marketing službu i odgovarajući plan marketinga,

– utvrditi da li preduzeća koriste alate digitalnog marketinga ili samo standardne alate,

– utvrditi da li preduzeća razumiju i vide koristi digitalnog marketinga,

– utvrditi da li preduzeća koja ne koriste alate digitalnog marketinga namjeravaju da u

budućnosti primjene i ove alate,

– utvrditi da li preduzeća već imaju ili tek trebaju da realizuju nastup na Internetu i u digitalnim medijima,

– utvrditi koliko je preduzeće spremno i zainteresovano za digitalni marketing, itd.

Ciljevi ovog istraživanja imaju dualnu vrijednost:

pragmatičnu – jer utvrđuju korisnost primjene IKT u praksi, odnosno primjene digitalnog marketinga u preduzećima, ali i

– obrazovno-naučnu– jer doprinose edukovanosti korisnika, razvoju znanja i sticanju naučnih činjenica i spoznaja o digitalnom marketingu u privredi.

Iz elaboracije anketnih pitanja, mogu se izvući sljedeći zaključci o odgovorima na postavljena pitanja u predmetu i ciljevima istraživanja. 

 

 • Preduzeća koja su anketirana u ovom zadatku nisu upoznata s alatima digitalnog i personalizovanog marketinga. Postoje neka nesistematizovana saznanja o tome, ali generalno govoreći stepen znanja o njima je veoma nizak. Stoga je potrebno više napora uložiti u edukaciju privrednika po pitanju ovih alata.
 • Budući da je poznavanje ovih alata ograničeno, takođe je ograničena i njihova upotreba. Iz rezulatata analize je vidljivo da postoje pomaci u smjeru njihove upotrebe, posebno kada su u pitanju e-mail marketing i upotreba društvenih mreža, ali je to sve još u veoma početnoj fazi razvoja. Iako postoji velika doza nepovjerenja u on-line kanale komunikacije i medije, preduzeća metaloprerađivačke industrije u Prijedoru iako sramežljivo ipak nastoje da se uključe u savremene trendove. Stiče se utisak da čekaju nekakav podsticaj kako bi češće i efikasnije koristili alate digitalnog marketinga i promociju na Internetu, ali svakako postoji izražena namjera za tim.
 • Problem predstavlja privredno okruženje i uopšte nedostatak razumijevanja za zapošljavanje specijalizovanog osoblja koje bi se brinulo o ovakvom načinu promovisanja. Preduzeća ne žele da investiraju u takav poduhvat, ali su svjesna činjenice da je to neminovnost. Nedostatak organizovane marketing službe, planova i strategija jeste problem koji ova preduzeća moraju da prevaziđu kako bi poboljšala svoje poslovanje.

PREUZMI DOKUMENT

Edna metalworking u 2019. gradi novi proizvodni pogon u Prijedoru

Prijedorska firma Edna metalworking planira u 2019. gradnju proizvodne hale na parceli od oko 4.000 kvadratnih metara u Industrijskoj zoni Celpak, rekli su iz te firme za TV Sarajevo.

– Realizacijom tog projekta bit će stvoreni uslovi za zaposlenje novih radnika, te ćemo proširiti proizodnju. Otvaramo mogućnost za pokretanje novog investicijskog ciklusa. Raditi se mora, a kroz proširenje i stalno napredovanje imamo šansu za uspjeh – rekla je direktorica firme Medina Rahman.

Edna metalworking se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija i zapošljava 30 radnika.

Izvor: Ekapija

Obuka za korištenje i održavanje CNC struga

Dana 18.10.2018.godine u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor, održana je radionica „Obuka za korištenje i održavanja CNC struga“, a koja je namjenjena profesorima mašinske struke. Radionica je bazirana na stručno-teoretskom predavanju (AutoCAD i CNC programiranje Concept TURN 60S sa upravljačkom jedinicom Sinumerik 810D/840D).

Radionica predstavlja i završnu aktivnost projekta „Praktična nastava na radnom mjestu Prijedor II-regija Prijedor“, koji se finansira iz sredstava Vlade Švajcarske kroz program Prilika Plus, a koji implementira Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Digitalni marketing u sektoru metaloprerade

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD realizovala je dvodnevne obuke iz „Digitanog marketinga u sektoru metaloprerade“. Obuka se održala u periodu od 12 – 13.09.2018. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor i pohađalo ju je 13 učesnika predstavnika kompanija iz sektora metaloprerade i razvojne agencije.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta/kadrova razvojnog partnerstva i drugih predstavnika sektora. Kroz obuku, lokalni kadrovi su obučeni da samostalno kreiraju i upravljaju sadržajima i alatima digitalnog marketinga iz sljedećih oblasti:

 • prisustvo brenda na Internetu,
 • šta je digitalni marketing i značaj digitalnog marketinga,
 • grane digitalnog marketinga i osnovna pravila,
 • istraživanje, profili kupaca i analiza,
 • komunikacija, načini komunikacije i alati,
 • platforme (pretraživači, društvene mreže, specijalizovani sajtovi…),
 • osnovne postavke, taktike i alati za digitalni marketing,
 • online prodaja.

Obuka se realizovala u okviru projekta „Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti“,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal. Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu.

Projekat „Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti“ će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih  tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Kontakt osoba u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je Zoran Dimitrijević, projekt menadžer. Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba  .

Sastanak konzorcijuma partnera u Livnici a.d. Prijedor

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor održan je sastanak konzorcijuma u firmi Livnica a.d. Glavne teme sastanka su izrada zajedničkih pilot projekata i rad na umežavanju firmi iz sektora metaloprerade u gradu Prijedoru. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .
Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, #EU #ProLocal.

Livnica a.d. Foto priča

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.