Besplatan vebinar: Rješenja za trenutne izazove kompanija BH metalske industrije

U okviru projekta “EU4Business Recovery” 23. i 24.09.2021. godine će se održati vebinar u formi panel doskusije pod nazivom “Rješenja za trenutne izazove kompanija u BiH u oblasti metalne industrije – Kako osigurati kontinuitet biznisa u vremenima krize”.

Webinar organizuje Targer Engineering & Consulting, a podržan je od strane EU4BusinessRecovery projekta, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke, a koji implementiraju GIZ, ILO i UNDP i održava se putem online platforme MS Teams u dva termina:

 • Četvrtak, 23.09.2021. od 13.00 do 15.00 – prvi dio,
 • Petak, 24.09.2021. od 10.00 do 12.00 – drugi dio.

Neka od ključnih pitanja koja ujedno predstavljaju i ključne izazove i za koje je potrebno pronaći efikasne odgovore su tokom ovog vebinara su:

 • Kakvo je stanje sa tržištima i lancima snabdjevanja u metalskom sektoru širom svijeta, a posebno kod naših najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera, npr. u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, EU uopšteno?
 • Kakve su perspektive i projekcije kretanja na tržištima?
 • Kako doći do novih i/ili kvalitetnijih kupaca?
 • Ako su knjige narudžbi pune i nema problema sa pristupom tržištu, kako doći do kvalitetnijih i profitabilnijih poslova?
 • Kakvu ulogu igra prekompozicija globalnih lanaca snabdjevanja i povratak proizvodnje iz Kine u Evropu?
 •  Kako prebroditi trenutna uska grla u lancima snabdjevanja koji se manifestiraju u nestašici ključnih sirovina ili njihovom kašnjenju u isporuci?
 • Kako prebroditi uska grla u stručnoj radnoj snazi, ali čak još značajnije, kako spriječiti daljnji odlazak stručnih radnika u zemlje EU? Kako postati poželjan poslodavac na tržištu rada?
 • Kako kratkoročno i dugoročno izvršiti povećanje proizvodnih kapaciteta i tako povećati obim
 • Kakav stil liderstva i menadžmenta prakticirati, a koji će nas i naše kompanije uspješno provesti kroz burno more predstojećih godina?

Na ovom online događaju će govoriti vrhunski domaći i međunarodni eksperti za biznis, proizvodnju i metalsku industriju, a na panel diskusiji ce učestvovati direktori i vlasnici značajnih BH kompanija iz ove grane industrije. Dio govornika i panelista su:

 • Martin Gaber, Direktor za Zapadni Balkan, German Trade and Invest – GTAI, Njemačka
 • Faruk Hadžić, Sarajevo School of Science and Technology, Makro-ekonomski analitičar, Sarajevo
 • Ognjenka Lalović, Direktorica, Asocijacija Metalske i Elektroindustrije pri VTK BiH, Sarajevo
 • Snježana Kopruner, Direktorica, GS-TMT, Travnik
 • Hadis Bajrić, Profesor i konsultant, Mašinski Fakultet, Sarajevo
 • Nermana Ajanović, Voditeljica odjela projekata, MojPosao.ba/Kolektiv, Sarajevo
 • Selma Bradarić, Direktorica prodaje, Medena Commerce, Tešanj
 • Vili Šumer, Direktor, ADK, Novi Travnik
 • Tarik Kadrispahić, Direktor, Targer Engineering & Consulting, Sarajevo

Online vebinar i panel diskusija su namjenjeni menadžerima, direktorima, preduzetnicima i ekspertima svih kompanija iz metalske industrije Bosne i Hercegovine i regije SEE, kao i svim zainteresiranim učesnicima koji sarađuju ili imaju dodirnih tačaka sa metalskom industrijom.

Putem linka se prijavite na vebinar​.


Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati preduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine.