Obuke polaznika za rad u Programu SolidWorks Essentials

Obuke polaznika za rad u Programu SolidWorks Essentials koje se realizuju u sklopu projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ se nalaze u završnoj fazi. Polaznici kursa su usvojili neophodna znanja i vještine predviđene pogramom kursa SolidWorks Essentials 2018. Pored partnerskih preduzeća, kurs su pohađali i radnici preduzeća “Polis” d.o.o., BosnaMontaža d.o.o. , Edna MetalWorking i SanaMetal d.o.o..

Takođe, u sklopu projekta je u toku i organizacija obuka u programu SolidWorks za naprdeni nivo. 

Cilj realizacije ovih obuka jeste podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerade. Agencija PREDA implementira ovaj projekat u partnerstvu sa 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.).

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati projekat WHAM, kojeg finansira USAID. Partneri na projektu su  Planirani period implementacije projekta je od 1. aprila do 16. novembra 2020. godine.

#WHAM #Solidworks #Training #Education #NewTechnologies #Innovation #Metalprocessing #LocalCommunity #SMEs #PREDA #USAID