Podsticajna sredstva za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP.

Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslovnim subjektima, koji posluju u djelatnostima u okviru područja prerađivačke industrije, za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa, čime se jača konkurentnost MSP, i kreiraju nova radna mjesta.

Projekat dodjele podsticajnih sredstava se realizuje iz sredstava Grada Prijedora,a u okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Dodjela podsticajnih sredstava ima za cilj da kreira nova radna mjesta kroz jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koji posluju u okviru prerađivačke industrije.

Podsticajna sredstva će se dodjeljivati kao bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata, po principu refundacije sredstava.

Iznos podsticajnih sredstava koji može biti odobren u okviru dodjele sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP iz Budžeta Grada Prijedora, ne može biti veći od 20.000,00 KM (maksimalni iznos granta). Iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od  60% ukupne vrijednosti projekta. Preostali iznos mora biti sufinansiran od strane korisnika (učešće u visini minimalno 40% ukupne vrijednosti projekta).

Ukupna nabavna vrijednost proizvodne novih mašina, opreme i/ili alata koju aplikant kupuje kroz program podsticaja ne može biti veća od 150.000 KM.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose do 30.08.2019. godine u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Svi prijavni obrasci i pravilnik su dostupni na Info pultu Gradske uprave Grada Prijedora i na veb stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org.