Konferencija – On-line B2B sastanci malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije

Vojvodina Metal Klaster  sa partnerima SzSzC Deri Miksa iz Segedina i Edukativni trening centar iz Novog Sada u  okviru projekta ITC Mind- Inovativni i tehnološki centar za metalsku industriju  organizuje 22. septembra 2020. godine on-line B2B sastankeizmedju malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije.

Osnovne ciljne grupe su kompanije koje rade u metalskom sektoru ili usko saradjuju sa njima: velike kompanije , mala i srednja preduzeća i preduzetnici, inovatori, pronalazači, naučne i razvojne institucije.

Događaj je otvoren i za povezane sektore: predstavnici evropskih i nacionalnih institucija, banke, Inovacioni fondovi, osiguravajuća društva, poslovni andjeli i dr.

Učesnici on-line B2B platforme će biti iz : Srbije , Madjarske, Rumunije, Češke, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije,Nemačke,Francuske,Španije, Turske i drugih zemalja Evrope.

Za učešće na ovom događaju je obavezna elektronska registracija. Prijave za Konferenciju – On-line B2B možete izvršiti preko linka : https://itcmindb2b.talkb2b.net/

Registracijom na ovu platformu imate mogućnost da odaberete za razgovor partnere u skladu sa svojim poslovnim interesima, nakon čega ćete dobiti spisak zakazanih sastanaka dan pre dogadjaja.

Sastanci će trajati po 25 minuta u periodu od 10 do 14 sati.

O okončanom spisku i rasporedu sastanaka, učesnici će biti obavešteni E-mailom pre samog dogadjaja.

Radni jezik poslovnih susreta je engleski ili prema dogovoru učesnika.

Rokovi:

25. avgust – 20. septembar 2020 On-line registracija

6 – 20. septembra 2020. Zakazivanje On-line sastanaka

22. septembar 2020. On-Line sastanci

15. -23. septembra 2020. Promotivne prezentacije inovacija i rezultata projekta

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora preporučuje ovaj događaj jer će biti u  mogućnosti da ponudi podršku lokalnim preduzećima iz metalnog sektora kroz organizaciju direktnih posjeta firmama koje su članice VMC za koju lokalna preduzeća procijene da postoji potencijal za saradnju u narednom periodu. Direktne posjete su okvirno planirane za početak oktobra, a Agencija će biti u prilici da kroz projekat klasterizacije metaloprerade, koji se trenutno provodi, obezbjedi sredstva za organizaciju putovanja za predstavnike lokalnih preduzeća.