Uspješno implementiran projekat „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ zajedno sa partnerima na projektu, preduzećima Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o., uspješno je implementirala projekat „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ u periodu od 01.04.2020.godine do 16.12.2020. godine. Završna konferencija je održana u Agenciji PREDA-PD u prostorima Prijedor Circle Hub-a 15.12.2020. godine.

Osnovni cilj projekta je bilo povećanje kompetencija za primjenu novih tehnologija u proizvodnim i razvojnim procesima u sektoru metaloprerade.

U cilju podrške razvoja ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerade realizovane su obuke za rad u programu SolidWorks Essentials i Sheet Metal. Učešće u ovoj obuci, osim partnerskih preduzeća imala su i druga lokalna preduzeća iz ovog sektora, odnosno u ovoj aktivnosti je učestvovalo ukupno 8 preduzeća.

Sa ciljem unapređenja sposobnosti preduzeća da osiguraju brz i efikasan proces obuka novozaposlenih radnika za radna mjesta koja podrazumijevaju primjenu novih tehnologija izrađena su dva osnovna trening kurikuluma za pozicije CNC operatera i CNC programera. Pored navedenog obučeno je tehničko osoblje 3 preduzeća zaduženo za uvođenje novih radnika u redovne poslove preduzeća.

Kroz projekat su unaprijeđeni kapaciteti Agencije „PREDA-PD“ instaliranjem najnovijih licenci za SolidWorks i ugradnjom dodatne memorije za izvođenje obuka iz 3D modeliranja i drugih obuka baziranih na informacionim tehnologijama. Takođe, poboljšani su kapaciteti partnerskih preduzeća, kao i Agencije za interne programe obuke nabavkom interaktivnih displeja sa visokim preformansama.

Jedan od rezultata projekta jeste i izrada MCP Metal Cooperation platform-e koja predstavlja online alat, odnosno mjesto na kom se suočavaju ponuda i potražnja lokalnih preduzeća iz metalnog sektora s jedne strane i svih onih lica koji traže zaposlenje ili pružaju usluge koje su relevantne za metalni sektor bez obzira na područje sa kojeg dolaze. Takođe alat služi zainteresovnim stručnjacima i pružaocima usluga za proaktivan pristup u promociji njihovih usluga kompanijama za obradu metala (http://metalcooperationplatform.com).

Ukupna vrijednost projekta je bila  80.185,56 KM, od čega je 39.107,50 KM finansirao USAID kroz WHAM projekat  (projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima), koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informaciono-komunikacionog sektora.

METAL COOPERATION PLATFORM – MCP Lakše do posla i specifičnih znanja relevantnih za metalni sektor

metal cooperation platform mpc
 • Da li ste stručnjak u oblasti IT-a, multimedije, digitalnog marketinga, SolidWorks-a?
 • Da li tražite ili nudite posao u metalnom sektoru?
 • Da li radite kao tržišni posrednik?
 • Da li dobro poznajete strane jezike ili ste preduzeće iz metalnog sektora kome su potrebne usluge prevoda?
 • Da li su Vam potrebne usluge i proizvodi kompanija iz metalnog sektora?
 • Da li je djelatnost Vašeg poslovanja vezana za metalni sektor?

Ukoliko je Vaš odgovor „DA“ na bilo koje od pitanja iznad METAL COOPERRATION PLATFORM – MCP je pravo rješenje za Vas. Agencija PREDA-PD poziva sva preduzeća koja posluju u oblasti metalske i mašinske  industrije sa područja grada Prijedora da se registruju na platformu, kao i pružaoce specifičnih znanja, usluga i proizvoda koje su od interesa za metalni sektor.

MCP je mjesto na kom se suočava ponuda i tražnja lokalnih preduzeća iz metalnog sektora s jedne strane i  svih onih koji traže zaposlenje ili pružaju usluge koje su relevantne za metalni i mašinski sektor bez obzira na geografsku regiju  sa druge strane. Takođe alat služi zainteresovnim stručnjacima i pružaocima usluga za proaktivan pristup u promociji njihovih usluga kompanijama za obradu metala.

Napravite i uredite Vaš poslovni profil, ostavite Vašu ponudu ili zahtjev, odgovorite na zahtjeve ili ponude registrovanih preduzeća iz metalnog sektora i pružaoca specifičnih usluga.

Na platformu se možete prijaviti preko stranice  https://www.metalprijedor.net/ ili putem linka http://metalcooperationplatform.com/. Kratak vodič kroz platformu možete preuzeti ovdje.

Metal cooperation platform – MCP je napravljena u sklopu  projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“. Partneri na projektu su Agencija PREDA-PD I i 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.)

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.12.2020. godine.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 123.jpg

Unapređeni kapaciteti za obuke iz 3D modeliranja

Uz podršku projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ instalirana je nova verzija specijalizovanog softvera SolidWorks i poboljšane performanse računara koji se koriste za obuku zaposlenih u lokalnim malim i srednjim preduzećima sektora metaloprerade.

U okviru projekta se trenutno realizuje obuka za program SolidWorks Metal Sheet, koje pohađa tehničko osoblje preduzeća Cromex d.o.o, CNC Power d.o.o., Elker AD, Polis d.o.o., SanaMetal d.o.o. i ZT Komec d.o.o.

S ovom nadogradnjom su stvoreni bolji tehnički uslovi i za realizaciju treninga iz drugih oblasti, baziranih na informacionim tehnologijama, koje su u toku i u pripremi.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.12.2020. godine.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 123.jpg

Početak obuka polaznika za rad u programu SolidWorks Sheet Metal

U sklopu „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ u utorak 06.10.2020. godine počela je obuka 10 polaznika za rad u programu SolidWorks. U pitanju je napredna obuka za rad u programu Metal Sheet. Napredni SolidWorks kurs namijenjen radnicima iz metalnog sektora koji posjeduju osnovno znanje koji će usavršiti u primjeni programa, odnosno dovesti svoje znanje na jedan viši nivo. Pored partnerskih preduzeća (Cromex d.o.o, CNC Power d.o.o. i Elker d.o.o), kurs pohađaju i radnici preduzeća “Polis” d.o.o., SanaMetal d.o.o. i ZT Komec d.o.o.

Takođe u sklopu ovog projekta uspješno je završena obuka 10 polaznika za radu u Programu Essentials (Osnovna obuka). Osnovni Solidworks kurs je omogućio početnicima koji se prvi put sreću sa ovim programom da savladaju osnove ovog programa.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.11.2020. godine. Implementacijom ovog projekta Agencija PREDA nastavlja sa aktivnostima podrške ovom sektoru, čiji je krajnji cilj povećanje saradnje između lokalnih preduzeća.

Konferencija – On-line B2B sastanci malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije

Vojvodina Metal Klaster  sa partnerima SzSzC Deri Miksa iz Segedina i Edukativni trening centar iz Novog Sada u  okviru projekta ITC Mind- Inovativni i tehnološki centar za metalsku industriju  organizuje 22. septembra 2020. godine on-line B2B sastankeizmedju malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije.

Osnovne ciljne grupe su kompanije koje rade u metalskom sektoru ili usko saradjuju sa njima: velike kompanije , mala i srednja preduzeća i preduzetnici, inovatori, pronalazači, naučne i razvojne institucije.

Događaj je otvoren i za povezane sektore: predstavnici evropskih i nacionalnih institucija, banke, Inovacioni fondovi, osiguravajuća društva, poslovni andjeli i dr.

Učesnici on-line B2B platforme će biti iz : Srbije , Madjarske, Rumunije, Češke, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije,Nemačke,Francuske,Španije, Turske i drugih zemalja Evrope.

Za učešće na ovom događaju je obavezna elektronska registracija. Prijave za Konferenciju – On-line B2B možete izvršiti preko linka : https://itcmindb2b.talkb2b.net/

Registracijom na ovu platformu imate mogućnost da odaberete za razgovor partnere u skladu sa svojim poslovnim interesima, nakon čega ćete dobiti spisak zakazanih sastanaka dan pre dogadjaja.

Sastanci će trajati po 25 minuta u periodu od 10 do 14 sati.

O okončanom spisku i rasporedu sastanaka, učesnici će biti obavešteni E-mailom pre samog dogadjaja.

Radni jezik poslovnih susreta je engleski ili prema dogovoru učesnika.

Rokovi:

25. avgust – 20. septembar 2020 On-line registracija

6 – 20. septembra 2020. Zakazivanje On-line sastanaka

22. septembar 2020. On-Line sastanci

15. -23. septembra 2020. Promotivne prezentacije inovacija i rezultata projekta

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora preporučuje ovaj događaj jer će biti u  mogućnosti da ponudi podršku lokalnim preduzećima iz metalnog sektora kroz organizaciju direktnih posjeta firmama koje su članice VMC za koju lokalna preduzeća procijene da postoji potencijal za saradnju u narednom periodu. Direktne posjete su okvirno planirane za početak oktobra, a Agencija će biti u prilici da kroz projekat klasterizacije metaloprerade, koji se trenutno provodi, obezbjedi sredstva za organizaciju putovanja za predstavnike lokalnih preduzeća.

Obuke polaznika za rad u Programu SolidWorks Essentials

Obuke polaznika za rad u Programu SolidWorks Essentials koje se realizuju u sklopu projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ se nalaze u završnoj fazi. Polaznici kursa su usvojili neophodna znanja i vještine predviđene pogramom kursa SolidWorks Essentials 2018. Pored partnerskih preduzeća, kurs su pohađali i radnici preduzeća “Polis” d.o.o., BosnaMontaža d.o.o. , Edna MetalWorking i SanaMetal d.o.o..

Takođe, u sklopu projekta je u toku i organizacija obuka u programu SolidWorks za naprdeni nivo. 

Cilj realizacije ovih obuka jeste podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerade. Agencija PREDA implementira ovaj projekat u partnerstvu sa 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.).

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati projekat WHAM, kojeg finansira USAID. Partneri na projektu su  Planirani period implementacije projekta je od 1. aprila do 16. novembra 2020. godine.

#WHAM #Solidworks #Training #Education #NewTechnologies #Innovation #Metalprocessing #LocalCommunity #SMEs #PREDA #USAID

Uvjerenja o uspješno završenoj obuci iz oblasti 3D modeliranja, danas su uručena za 10 polaznika.

Obuke iz 3D modeliranja koje su se bazirale na korišćenju specijalizovanog softvera SolidWorks realizovane su tokom 2020. godine. Aktivnost je sastavni dio mjera podrške zapošljavanju, koje finansira Grad Prijedor kroz redovnu budžetsku liniju Odjeljenja za privredu i poljoprivredu. Tema obuka je odabrana na osnovu rezultata istraživanja potreba za radnom snagom, koji su potvrdili postojanje interesa lokalne privrede (prvenstveno metaloprerade i mašinske industrije) za ovim specifičnim znanjima i vještinama. 

Primarna ciljna grupa projekta su bila nezaposlena lica koja su činila preko 70 % polaznika.

Obuke su u periodu strogih epidemioloških mjera bile obustavljene u periodu mart – april – maj, a nastavljene tokom juna i jula tekuće godine.

U toku je obuka druge grupe polaznika iz ove oblasti, koju pohađa 10 lica. 

U saradnji sa Mašinskom školom Prijedor, a kroz isti projekat, trenutno se realizuju i formalni programi osposobljavanja za CNC operatere u metalopreradi i zavarivače, koje pohađa 30 lica.

Nastavak podrške metalopreradi – potpisan ugovor sa projektom WHAM

Agencija PREDA je 1.4.2020. godine zaključila ugovor za realizaciju projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“. Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati projekat WHAM, kojeg finansira USAID.

Agencija PREDA će u partnerstvu sa 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.), realizovati aktivnosti čiji je fokus:

–          Podrška interakciji i podsticanje saradnje između preduzeća u oblasti metalske/mašinske industrije

–          Razvoj IT alata podrške umrežavanju preduzeća

–          Podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija

–          Prenos dobre prakse klastera u metalopreradi iz regiona

Planirani period implementacije projekta je 5 mjeseci (od 1. aprila do 31. avgusta 2020. godine).

Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju Programa dodjele podsticajnih sredstava u 2019. godini

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju Programa korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju na području grada Prijedora u 2019. godini.

 

Javni poziv ja namjenjen preduzetnicima ili privrednim društvima koji imaju sjedište na području grada Prijedora, nezaposlenim licima sa ZZZRS-Filijala Prijedor-Biro Prijedor, samostalnim preduzetnicima u oblasti poljoprivrede, kroz sledeće mjere:

 • Mjera I: Podsticaj za samozapošljavanje nezaposlenih lica;
 • Mjera II: Podsticaj za zapošljavanje novih radnika (nezaposlenih lica);
 • Mjera III: Podsticaj za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova;
 • Mjera IV: Podsticaj za podršku ženskom preduzetništvu;
 • Mjera V: Podsticaj za podršku uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija); i
 • Mjera VI: Podsticaj za razvoj preduzetništva iz oblasti poljoprivrede.

Rokovi za podnošenje prijava po mjerama I, II, III, IV i VI su 30.08.2019. godine, odnosno 31.10.2019.godine, za mjeru V – komponenta II.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Prijave za učešće su dostupne na na Info pultu Gradske uprave, kao i na veb stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Prijave sa dokumentacijom  se podnosi  u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor (prvi sprat zgrade Gradske uprave Prijedor, kancelarije broj 15,16 i 17) ili na brojeve telefona: 052/245-137, 052/245-138, 052/245-140, 052/245-142 i  052/245-143.

Podsticajna sredstva za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP.

Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslovnim subjektima, koji posluju u djelatnostima u okviru područja prerađivačke industrije, za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa, čime se jača konkurentnost MSP, i kreiraju nova radna mjesta.

Projekat dodjele podsticajnih sredstava se realizuje iz sredstava Grada Prijedora,a u okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Dodjela podsticajnih sredstava ima za cilj da kreira nova radna mjesta kroz jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koji posluju u okviru prerađivačke industrije.

Podsticajna sredstva će se dodjeljivati kao bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata, po principu refundacije sredstava.

Iznos podsticajnih sredstava koji može biti odobren u okviru dodjele sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP iz Budžeta Grada Prijedora, ne može biti veći od 20.000,00 KM (maksimalni iznos granta). Iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od  60% ukupne vrijednosti projekta. Preostali iznos mora biti sufinansiran od strane korisnika (učešće u visini minimalno 40% ukupne vrijednosti projekta).

Ukupna nabavna vrijednost proizvodne novih mašina, opreme i/ili alata koju aplikant kupuje kroz program podsticaja ne može biti veća od 150.000 KM.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose do 30.08.2019. godine u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Svi prijavni obrasci i pravilnik su dostupni na Info pultu Gradske uprave Grada Prijedora i na veb stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org.