Besplatan vebinar: Rješenja za trenutne izazove kompanija BH metalske industrije

U okviru projekta “EU4Business Recovery” 23. i 24.09.2021. godine će se održati vebinar u formi panel doskusije pod nazivom “Rješenja za trenutne izazove kompanija u BiH u oblasti metalne industrije – Kako osigurati kontinuitet biznisa u vremenima krize”.

Webinar organizuje Targer Engineering & Consulting, a podržan je od strane EU4BusinessRecovery projekta, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke, a koji implementiraju GIZ, ILO i UNDP i održava se putem online platforme MS Teams u dva termina:

 • Četvrtak, 23.09.2021. od 13.00 do 15.00 – prvi dio,
 • Petak, 24.09.2021. od 10.00 do 12.00 – drugi dio.

Neka od ključnih pitanja koja ujedno predstavljaju i ključne izazove i za koje je potrebno pronaći efikasne odgovore su tokom ovog vebinara su:

 • Kakvo je stanje sa tržištima i lancima snabdjevanja u metalskom sektoru širom svijeta, a posebno kod naših najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera, npr. u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, EU uopšteno?
 • Kakve su perspektive i projekcije kretanja na tržištima?
 • Kako doći do novih i/ili kvalitetnijih kupaca?
 • Ako su knjige narudžbi pune i nema problema sa pristupom tržištu, kako doći do kvalitetnijih i profitabilnijih poslova?
 • Kakvu ulogu igra prekompozicija globalnih lanaca snabdjevanja i povratak proizvodnje iz Kine u Evropu?
 •  Kako prebroditi trenutna uska grla u lancima snabdjevanja koji se manifestiraju u nestašici ključnih sirovina ili njihovom kašnjenju u isporuci?
 • Kako prebroditi uska grla u stručnoj radnoj snazi, ali čak još značajnije, kako spriječiti daljnji odlazak stručnih radnika u zemlje EU? Kako postati poželjan poslodavac na tržištu rada?
 • Kako kratkoročno i dugoročno izvršiti povećanje proizvodnih kapaciteta i tako povećati obim
 • Kakav stil liderstva i menadžmenta prakticirati, a koji će nas i naše kompanije uspješno provesti kroz burno more predstojećih godina?

Na ovom online događaju će govoriti vrhunski domaći i međunarodni eksperti za biznis, proizvodnju i metalsku industriju, a na panel diskusiji ce učestvovati direktori i vlasnici značajnih BH kompanija iz ove grane industrije. Dio govornika i panelista su:

 • Martin Gaber, Direktor za Zapadni Balkan, German Trade and Invest – GTAI, Njemačka
 • Faruk Hadžić, Sarajevo School of Science and Technology, Makro-ekonomski analitičar, Sarajevo
 • Ognjenka Lalović, Direktorica, Asocijacija Metalske i Elektroindustrije pri VTK BiH, Sarajevo
 • Snježana Kopruner, Direktorica, GS-TMT, Travnik
 • Hadis Bajrić, Profesor i konsultant, Mašinski Fakultet, Sarajevo
 • Nermana Ajanović, Voditeljica odjela projekata, MojPosao.ba/Kolektiv, Sarajevo
 • Selma Bradarić, Direktorica prodaje, Medena Commerce, Tešanj
 • Vili Šumer, Direktor, ADK, Novi Travnik
 • Tarik Kadrispahić, Direktor, Targer Engineering & Consulting, Sarajevo

Online vebinar i panel diskusija su namjenjeni menadžerima, direktorima, preduzetnicima i ekspertima svih kompanija iz metalske industrije Bosne i Hercegovine i regije SEE, kao i svim zainteresiranim učesnicima koji sarađuju ili imaju dodirnih tačaka sa metalskom industrijom.

Putem linka se prijavite na vebinar​.

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati preduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine.

NASTAVAK PODRŠKE METALNOM I IT SEKTORU – POTPISAN TREĆI UGOVOR SA PROJEKTOM WHAM

Agencija PREDA je 30.08.2021. godine zaključila ugovor za realizaciju projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat. Agencija je do sada uspješno implementirala 2 projekta kroz WHAM projekat.

Na osnovu inicijativa lokalnih kompanija i na osnovu istraživanja koje je sprovela Agencija PREDA i drugih javno objavljenih istraživanja, odgovor na prevazilaženje jedne od slabosti lokalne ekonomije, nekvalifikovane radne snage u određenim oblastima, dat je u okviru ovog projekta. Namjera PREDA-e kroz ovaj projekat je bila odgovoriti na potrebe lokalnih kompanija i nastaviti misiju popunjavanja praznina na lokalnom tržištu rada pružanjem posredništva, umrežavanja i tehničkih usluga (pružanje relevantne infrastrukture), prilagođenih da omoguće nedostajuće kompetencije u korist MSP, kategorije zaposlenih i nezaposlenih i lokalne ekonomija uopšteno.

Projekat se odnosi na dva ciljana sektora – Metaloprerađivačku industriju i IT sektor. U metalskom sektoru dvije pozicije su prepoznate kao deficitne i obećavajuće u smislu zapošljavanja na lokalnom nivou – Konstruktor alata i CNC programer. Za posao konstruktora alata, ukupno 20 ljudi (podijeljenih u dvije grupe) biće obučeno u okviru projekta, uključujući približno 10 osoba koje su već zaposlene u lokalnim metaloprerađivačkim kompanijama i 10 nezaposlenih osoba. Isti broj nezaposlenih i zaposlenih će biti obučen za rad na poziciji CNC programera. U IT industriji predmet planirane intervencije je obuka za full web junior developera za grupu od 10 mladih i nezaposlenih lica. Kroz planiranu obuku polaznici će steći backend i frontend osnovna znanja. Prvi dio treninga će biti posvećen HTML -u, CSS -u, Bootstrapu i PHP –u. Drugi dio treninga će biti dodatno posvećen PHP–u, programskom jeziku namijenjenog primarno razvoju dinamičnih internet stranica i aplikacija i Lavrelu kao jednom od najpopularnijih PHP okruženja.

Učešće na ovom projektu je podržala grupa od 11 lokalnih kompanija, Zavod za zapošljavanje RS – Filijala Prijedor, Elektrotehnička škola i Mašinska škola Prijedor.

Planirani period implementacije projekta je 6 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat (projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima), koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora.

Uspješno implementiran projekat „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ zajedno sa partnerima na projektu, preduzećima Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o., uspješno je implementirala projekat „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ u periodu od 01.04.2020.godine do 16.12.2020. godine. Završna konferencija je održana u Agenciji PREDA-PD u prostorima Prijedor Circle Hub-a 15.12.2020. godine.

Osnovni cilj projekta je bilo povećanje kompetencija za primjenu novih tehnologija u proizvodnim i razvojnim procesima u sektoru metaloprerade.

U cilju podrške razvoja ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerade realizovane su obuke za rad u programu SolidWorks Essentials i Sheet Metal. Učešće u ovoj obuci, osim partnerskih preduzeća imala su i druga lokalna preduzeća iz ovog sektora, odnosno u ovoj aktivnosti je učestvovalo ukupno 8 preduzeća.

Sa ciljem unapređenja sposobnosti preduzeća da osiguraju brz i efikasan proces obuka novozaposlenih radnika za radna mjesta koja podrazumijevaju primjenu novih tehnologija izrađena su dva osnovna trening kurikuluma za pozicije CNC operatera i CNC programera. Pored navedenog obučeno je tehničko osoblje 3 preduzeća zaduženo za uvođenje novih radnika u redovne poslove preduzeća.

Kroz projekat su unaprijeđeni kapaciteti Agencije „PREDA-PD“ instaliranjem najnovijih licenci za SolidWorks i ugradnjom dodatne memorije za izvođenje obuka iz 3D modeliranja i drugih obuka baziranih na informacionim tehnologijama. Takođe, poboljšani su kapaciteti partnerskih preduzeća, kao i Agencije za interne programe obuke nabavkom interaktivnih displeja sa visokim preformansama.

Jedan od rezultata projekta jeste i izrada MCP Metal Cooperation platform-e koja predstavlja online alat, odnosno mjesto na kom se suočavaju ponuda i potražnja lokalnih preduzeća iz metalnog sektora s jedne strane i svih onih lica koji traže zaposlenje ili pružaju usluge koje su relevantne za metalni sektor bez obzira na područje sa kojeg dolaze. Takođe alat služi zainteresovnim stručnjacima i pružaocima usluga za proaktivan pristup u promociji njihovih usluga kompanijama za obradu metala (http://metalcooperationplatform.com).

Ukupna vrijednost projekta je bila  80.185,56 KM, od čega je 39.107,50 KM finansirao USAID kroz WHAM projekat  (projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima), koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informaciono-komunikacionog sektora.

METAL COOPERATION PLATFORM – MCP Lakše do posla i specifičnih znanja relevantnih za metalni sektor

metal cooperation platform mpc
 • Da li ste stručnjak u oblasti IT-a, multimedije, digitalnog marketinga, SolidWorks-a?
 • Da li tražite ili nudite posao u metalnom sektoru?
 • Da li radite kao tržišni posrednik?
 • Da li dobro poznajete strane jezike ili ste preduzeće iz metalnog sektora kome su potrebne usluge prevoda?
 • Da li su Vam potrebne usluge i proizvodi kompanija iz metalnog sektora?
 • Da li je djelatnost Vašeg poslovanja vezana za metalni sektor?

Ukoliko je Vaš odgovor „DA“ na bilo koje od pitanja iznad METAL COOPERRATION PLATFORM – MCP je pravo rješenje za Vas. Agencija PREDA-PD poziva sva preduzeća koja posluju u oblasti metalske i mašinske  industrije sa područja grada Prijedora da se registruju na platformu, kao i pružaoce specifičnih znanja, usluga i proizvoda koje su od interesa za metalni sektor.

MCP je mjesto na kom se suočava ponuda i tražnja lokalnih preduzeća iz metalnog sektora s jedne strane i  svih onih koji traže zaposlenje ili pružaju usluge koje su relevantne za metalni i mašinski sektor bez obzira na geografsku regiju  sa druge strane. Takođe alat služi zainteresovnim stručnjacima i pružaocima usluga za proaktivan pristup u promociji njihovih usluga kompanijama za obradu metala.

Napravite i uredite Vaš poslovni profil, ostavite Vašu ponudu ili zahtjev, odgovorite na zahtjeve ili ponude registrovanih preduzeća iz metalnog sektora i pružaoca specifičnih usluga.

Na platformu se možete prijaviti preko stranice  https://www.metalprijedor.net/ ili putem linka http://metalcooperationplatform.com/. Kratak vodič kroz platformu možete preuzeti ovdje.

Metal cooperation platform – MCP je napravljena u sklopu  projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“. Partneri na projektu su Agencija PREDA-PD I i 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.)

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.12.2020. godine.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 123.jpg

Unapređeni kapaciteti za obuke iz 3D modeliranja

Uz podršku projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ instalirana je nova verzija specijalizovanog softvera SolidWorks i poboljšane performanse računara koji se koriste za obuku zaposlenih u lokalnim malim i srednjim preduzećima sektora metaloprerade.

U okviru projekta se trenutno realizuje obuka za program SolidWorks Metal Sheet, koje pohađa tehničko osoblje preduzeća Cromex d.o.o, CNC Power d.o.o., Elker AD, Polis d.o.o., SanaMetal d.o.o. i ZT Komec d.o.o.

S ovom nadogradnjom su stvoreni bolji tehnički uslovi i za realizaciju treninga iz drugih oblasti, baziranih na informacionim tehnologijama, koje su u toku i u pripremi.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.12.2020. godine.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 123.jpg

Početak obuka polaznika za rad u programu SolidWorks Sheet Metal

U sklopu „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ u utorak 06.10.2020. godine počela je obuka 10 polaznika za rad u programu SolidWorks. U pitanju je napredna obuka za rad u programu Metal Sheet. Napredni SolidWorks kurs namijenjen radnicima iz metalnog sektora koji posjeduju osnovno znanje koji će usavršiti u primjeni programa, odnosno dovesti svoje znanje na jedan viši nivo. Pored partnerskih preduzeća (Cromex d.o.o, CNC Power d.o.o. i Elker d.o.o), kurs pohađaju i radnici preduzeća “Polis” d.o.o., SanaMetal d.o.o. i ZT Komec d.o.o.

Takođe u sklopu ovog projekta uspješno je završena obuka 10 polaznika za radu u Programu Essentials (Osnovna obuka). Osnovni Solidworks kurs je omogućio početnicima koji se prvi put sreću sa ovim programom da savladaju osnove ovog programa.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.11.2020. godine. Implementacijom ovog projekta Agencija PREDA nastavlja sa aktivnostima podrške ovom sektoru, čiji je krajnji cilj povećanje saradnje između lokalnih preduzeća.

Konferencija – On-line B2B sastanci malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije

Vojvodina Metal Klaster  sa partnerima SzSzC Deri Miksa iz Segedina i Edukativni trening centar iz Novog Sada u  okviru projekta ITC Mind- Inovativni i tehnološki centar za metalsku industriju  organizuje 22. septembra 2020. godine on-line B2B sastankeizmedju malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije.

Osnovne ciljne grupe su kompanije koje rade u metalskom sektoru ili usko saradjuju sa njima: velike kompanije , mala i srednja preduzeća i preduzetnici, inovatori, pronalazači, naučne i razvojne institucije.

Događaj je otvoren i za povezane sektore: predstavnici evropskih i nacionalnih institucija, banke, Inovacioni fondovi, osiguravajuća društva, poslovni andjeli i dr.

Učesnici on-line B2B platforme će biti iz : Srbije , Madjarske, Rumunije, Češke, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije,Nemačke,Francuske,Španije, Turske i drugih zemalja Evrope.

Za učešće na ovom događaju je obavezna elektronska registracija. Prijave za Konferenciju – On-line B2B možete izvršiti preko linka : https://itcmindb2b.talkb2b.net/

Registracijom na ovu platformu imate mogućnost da odaberete za razgovor partnere u skladu sa svojim poslovnim interesima, nakon čega ćete dobiti spisak zakazanih sastanaka dan pre dogadjaja.

Sastanci će trajati po 25 minuta u periodu od 10 do 14 sati.

O okončanom spisku i rasporedu sastanaka, učesnici će biti obavešteni E-mailom pre samog dogadjaja.

Radni jezik poslovnih susreta je engleski ili prema dogovoru učesnika.

Rokovi:

25. avgust – 20. septembar 2020 On-line registracija

6 – 20. septembra 2020. Zakazivanje On-line sastanaka

22. septembar 2020. On-Line sastanci

15. -23. septembra 2020. Promotivne prezentacije inovacija i rezultata projekta

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora preporučuje ovaj događaj jer će biti u  mogućnosti da ponudi podršku lokalnim preduzećima iz metalnog sektora kroz organizaciju direktnih posjeta firmama koje su članice VMC za koju lokalna preduzeća procijene da postoji potencijal za saradnju u narednom periodu. Direktne posjete su okvirno planirane za početak oktobra, a Agencija će biti u prilici da kroz projekat klasterizacije metaloprerade, koji se trenutno provodi, obezbjedi sredstva za organizaciju putovanja za predstavnike lokalnih preduzeća.

Obuke polaznika za rad u Programu SolidWorks Essentials

Obuke polaznika za rad u Programu SolidWorks Essentials koje se realizuju u sklopu projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ se nalaze u završnoj fazi. Polaznici kursa su usvojili neophodna znanja i vještine predviđene pogramom kursa SolidWorks Essentials 2018. Pored partnerskih preduzeća, kurs su pohađali i radnici preduzeća “Polis” d.o.o., BosnaMontaža d.o.o. , Edna MetalWorking i SanaMetal d.o.o..

Takođe, u sklopu projekta je u toku i organizacija obuka u programu SolidWorks za naprdeni nivo. 

Cilj realizacije ovih obuka jeste podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerade. Agencija PREDA implementira ovaj projekat u partnerstvu sa 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.).

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati projekat WHAM, kojeg finansira USAID. Partneri na projektu su  Planirani period implementacije projekta je od 1. aprila do 16. novembra 2020. godine.

#WHAM #Solidworks #Training #Education #NewTechnologies #Innovation #Metalprocessing #LocalCommunity #SMEs #PREDA #USAID

Uvjerenja o uspješno završenoj obuci iz oblasti 3D modeliranja, danas su uručena za 10 polaznika.

Obuke iz 3D modeliranja koje su se bazirale na korišćenju specijalizovanog softvera SolidWorks realizovane su tokom 2020. godine. Aktivnost je sastavni dio mjera podrške zapošljavanju, koje finansira Grad Prijedor kroz redovnu budžetsku liniju Odjeljenja za privredu i poljoprivredu. Tema obuka je odabrana na osnovu rezultata istraživanja potreba za radnom snagom, koji su potvrdili postojanje interesa lokalne privrede (prvenstveno metaloprerade i mašinske industrije) za ovim specifičnim znanjima i vještinama. 

Primarna ciljna grupa projekta su bila nezaposlena lica koja su činila preko 70 % polaznika.

Obuke su u periodu strogih epidemioloških mjera bile obustavljene u periodu mart – april – maj, a nastavljene tokom juna i jula tekuće godine.

U toku je obuka druge grupe polaznika iz ove oblasti, koju pohađa 10 lica. 

U saradnji sa Mašinskom školom Prijedor, a kroz isti projekat, trenutno se realizuju i formalni programi osposobljavanja za CNC operatere u metalopreradi i zavarivače, koje pohađa 30 lica.

Nastavak podrške metalopreradi – potpisan ugovor sa projektom WHAM

Agencija PREDA je 1.4.2020. godine zaključila ugovor za realizaciju projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“. Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati projekat WHAM, kojeg finansira USAID.

Agencija PREDA će u partnerstvu sa 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.), realizovati aktivnosti čiji je fokus:

–          Podrška interakciji i podsticanje saradnje između preduzeća u oblasti metalske/mašinske industrije

–          Razvoj IT alata podrške umrežavanju preduzeća

–          Podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija

–          Prenos dobre prakse klastera u metalopreradi iz regiona

Planirani period implementacije projekta je 5 mjeseci (od 1. aprila do 31. avgusta 2020. godine).

1 2 3 5