Poslovanja subjekata iz djelatnosti metalopredade

Poslovanja subjekata iz djelatnosti metalopredade

Pregled stanja djelatnosti metaloprerade na području Grada Prijedora je podrazumjevala prikupljanje, korištenje i obradu podataka dobijenih iz finansijskih izvještaja poslovnih subjekata koji su registrovani na području Grada Prijedora i koji su podnijeli finansijski izvještaj APIF-u (obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su podnijeli finansijski izvještaj APIF-u za 2016. i 2017. godinu). Obrada podataka radjena na osnovu registrovane pretežne djelatnosti. Metaloprerađivačke djelatnosti su:

 

–          24 – Proizvodnja osnovnih metala

–          25 – Proizvodnja montažnih metalnih proizvoda, osima mašina i opreme

–          27 – Proizvodnja električne opreme

–          28 – Proizvodnja mašina i opreme

–          29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i polu-prikolica

–          30 – Porizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

–          33 – Prepravka i instalacija mašina i opreme

 

Na području Grada Prijedor poslovna aktivnost se obavljala u sledeće 4 oblasti koje pripadaju djelatnostima metaloprerade

–          Oblast 24 – Proizvodnja baznih metala

–          Oblast 25 – Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

–          Oblast 28 – Proizvodnja mašina i opreme, d.n.

–          Oblast 30 – Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

 

Praćenje poslovanja subjekata iz djelatnosti metalopredade rađena je kroz posmatranje sledećih finansijskih pokazatelja:

–          Stalna sredstva

–          Ukupni prihodi

–          Prosječan broj zaposlenih

–          Dobit/Gubitak