O projektu

PROJEKAT

Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti

za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih.

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

OPIS PROBLEMA

na nivou sektora
metaloprerade u gradu Prijedoru

Privredni subjekti u metalopreradi svoju konkurentnost baziraju na tradiciji i solidnoj ljudskoj i resursnoj bazi. U posljednje dvije decenije, lokalna MSP su dokazala sposobnost održanja konkurentnosti u nepovoljnom poslovnom okruženju, koristeći tradicionalne prodajne kanale vezane uglavnom za izvozna tržišta. Djelatnosti metaloprerade se smatraju vodećim privrednim aktivnostima na području Prijedora a projekat će se fokusirati na problematiku:
01

Pristupa prodajnim aktivnostima

koji je pasivan uz oslanjanje na klasične marketing alate
02

Poznavanja/primjene novih tehnologija

koje se koriste u različitim poslovnim procesima, koje je na niskom nivou, što čini lokalne privredne subjekte manje konkurentnim i izloženijim pritiscima na cijene proizvoda i usluga,
03

Međusobno nepoznavanje

specifičnosti i kapaciteta individualnih poslovnih subjekata na lokalnom i regionalnom nivou, što umanjuje mogućnosti razvoja lokalnih lanaca vrijednosti, generalne saradnje i klasterskog organizovanja u sektoru.

Opšti cilj projekta

ponovno uspostavljanje i jačanje konkurentnosti odabranih poslovnih lokaliteta i malih i srednjih preduzeća, sa fokusom na grad Prijedor i sektor metaloprerade.Projekat će doprinijetipoboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa, odnosno analizom ankete preduzeća za sektor metaloprerade, provedene u prvoj polovini 2016. godine.

Specifični cilj projekta

efikasnija primjena novih tehnologija(ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora, koja će donijeti 3 ključne pozitivne promjene u sektoru:

  • Povećanje stepena saradnje u sektoru kreiranjem i djelovanjem razvojnog partnerstva koje će djelovati na klasterskom principu, uključujući privredne subjekte koji nisu isključivo formalni partneri na projektu (minimalno 5 organizacija/institucija),
  • Povećanje broja upita i zahtjeva za tehničku/finansijsku ponudu upućenih lokalnim privrednim subjektima iz razvojnog partnerstva na godišnjem nivou sa 500 na 800,
  • Povećanje produktivnosti poslovnih subjekata razvojnog partnerstva izraženo kroz fizički obim i novčanu vrijednost proizvodnje na godišnjem nivou (prezentovano prosječnim povećanjem ukupnih prihoda formalnih partnera na projektu za 10% do kraja 2018. godine).