Uvjerenja o uspješno završenoj obuci iz oblasti 3D modeliranja, danas su uručena za 10 polaznika.

Obuke iz 3D modeliranja koje su se bazirale na korišćenju specijalizovanog softvera SolidWorks realizovane su tokom 2020. godine. Aktivnost je sastavni dio mjera podrške zapošljavanju, koje finansira Grad Prijedor kroz redovnu budžetsku liniju Odjeljenja za privredu i poljoprivredu. Tema obuka je odabrana na osnovu rezultata istraživanja potreba za radnom snagom, koji su potvrdili postojanje interesa lokalne privrede (prvenstveno metaloprerade i mašinske industrije) za ovim specifičnim znanjima i vještinama. 

Primarna ciljna grupa projekta su bila nezaposlena lica koja su činila preko 70 % polaznika.

Obuke su u periodu strogih epidemioloških mjera bile obustavljene u periodu mart – april – maj, a nastavljene tokom juna i jula tekuće godine.

U toku je obuka druge grupe polaznika iz ove oblasti, koju pohađa 10 lica. 

U saradnji sa Mašinskom školom Prijedor, a kroz isti projekat, trenutno se realizuju i formalni programi osposobljavanja za CNC operatere u metalopreradi i zavarivače, koje pohađa 30 lica.