Početak obuka polaznika za rad u programu SolidWorks Sheet Metal

U sklopu „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ u utorak 06.10.2020. godine počela je obuka 10 polaznika za rad u programu SolidWorks. U pitanju je napredna obuka za rad u programu Metal Sheet. Napredni SolidWorks kurs namijenjen radnicima iz metalnog sektora koji posjeduju osnovno znanje koji će usavršiti u primjeni programa, odnosno dovesti svoje znanje na jedan viši nivo. Pored partnerskih preduzeća (Cromex d.o.o, CNC Power d.o.o. i Elker d.o.o), kurs pohađaju i radnici preduzeća “Polis” d.o.o., SanaMetal d.o.o. i ZT Komec d.o.o.

Takođe u sklopu ovog projekta uspješno je završena obuka 10 polaznika za radu u Programu Essentials (Osnovna obuka). Osnovni Solidworks kurs je omogućio početnicima koji se prvi put sreću sa ovim programom da savladaju osnove ovog programa.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.11.2020. godine. Implementacijom ovog projekta Agencija PREDA nastavlja sa aktivnostima podrške ovom sektoru, čiji je krajnji cilj povećanje saradnje između lokalnih preduzeća.