Poziv na obuku: 3D Rapid prototyping u metalopreradi

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijeodra PREDA-PD Vas poziva da učestvujete naobukama iz «3D Rapid prototyping u metalopreradi» . Obuka će se održati u nakon završenog konkursa i izbora kandidatau prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora: Prijedor Circle Hub, Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor.

Obuke se realizuje u okviru projekta«Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekatkofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Cilj obukeje jačanjelokalnih kapaciteti iz oblasti 3D Rapid prototyping u metalopreradi.

VREME TRAJANJA OBUKE: 3 nedelje ( dva puta nedeljno po 6 sati)

Teme obuke:  

 1. 3D dizajniranje Solidworks
 2. 3D Printanje

———————————–

 1. Solidworks
 • Part design 18h
 • Assembly + drawing 6h

Kroz part design obrađivaće će se sljedeće komande:

 • Introduction with Solidworks interface 
 • Introduction with Solidworks Part module interface (CommandManager, Design Tree, Task Pane, etc.)    
 • Features (Extruded Boss/Base, Extruded Cut, Revolved Boss/Base, Revolved Cut, Swept Boss/Base, Swept Cut, Hole Wizard, Fillet, Chamfer, Linear and Circular Pattern, Rib, Shell, Wrap, Mirror, Reference Geometry, Curves)
 • Sketch (Line, Circle, Spline, Rectangle, Centerpoint Arc, Ellipse, Text, Slots, Polygon, Sketch Fillet and Chamfer, Point, Trim Entities, Convert Entities, Offset Entities, Mirror Entities, Linear and Circular Sketch Pattern)
 • Evaluate (Measure) 
 • FeatureManager Design Tree 
 • Property Manager 
 • Working with planes 
 • Using views (Section View, View Orientation, Display Style, Hide/Show Items, View Settings)

Kroz assembly obrađivaće se sljedeće komande:

 • Begin Assembly – Create Layout
 • Part/Assembly to Insert
 • Insert Components 
 • Mate 
 • Edit Component 
 • Component Patterns 
 • Design Library – Toolbox 
 • Appearances (Colors – Materials)   

Kroz drawing obrađivaće se:

 • Sheet format/Size 
 • Import model 
 • Create multiple views 
 • Annotation – Smart Dimension 
 1. 3D Printanje ukupno
 • Upoznavanje sa tehnologijama 3D Printanja
 • FDM tehnologija 3D printanja
 • Korištenje 3D Printera (od samog paljenja 3D printera, kako se mijenjaju filamenti, kalibriše ploča itd)
 • Priprema 3D modela za 3D printanje
 • Upoznavanje sa CURA softwerom (softwer za podešavanje parametara 3D printanja)
 • Upoznavanje sa online zajednicom za 3D Printanje (gdje pronači gotove 3D modele i kako iste preuzeti za 3D Print)
 • Samostalni rad sa 3D Printerima
 • 3D Printanje 3D modela urađenih od samih polaznika

Edukacija se održava u opremljenoj IT edukativnom centru Prijedor Circle HUB-a Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, a predavači su eksperti i iskusni profesionalci specijalizirani za područje 3D modeliranjau SolidWorks-ui 3D štampe.

Tokom obuke praktičan rad za 3d štampanje će se raditi na Ultimaker 3 profesionalnom 3D štampaču koji ima sledeće karakteristike štampe:

 • Maksimalna veličina objekta 215 x 215 x 200mm
 • Rezolucija sloja do 20 mikrona (0,02mm)
 • Temperatura štampe do 280°C
 • Vodo rastvorljiva podrška
 • Lako izmenljiva jezgra za štampu
 • Ploča po kojoj se štampa ima aktivno nivelisanje i zagreva se do 100°C

Polaznici će realizovati pilot projekte manjeg obima, koji će podrazumijevati razvoj proizvoda u proizvodnoj kooperaciji lokalne metaloprerade, odnosno preduzeća iz razvojnog partnerstva.

Osnovni uslovi za učešće u na treningu:

Ako ste:

 • Predstavnik kompanija u sektoru metaloprerade u gradu Prijedor
 • Imate inovativnu poslovnu ideju koju želite da razvijate u saradnji sa firmama iz sektora metaloprerade
 • Student ( Mašinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Dizajn i sl.)
 • Nezaposleno ste lice zainteresovano za tehnologiju 3D štampe i 3D modeliranja
 • Srednjoškolac koji ima preporuke profesora

Prijava na obuku je obavezna zbog ograničenog broja učesnika. Prijave se podnose od 07.12.2018.godine do 12 časova. Prijava se podnosi putem elektronskog obrasca

Obuka je predviđena za 11 učesnika koji zadovoljavaju uslove. Agencija PREDA zadržava pravo da u slučaju veće zainteresovanosti vrši izbor polaznika obuke.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Kontakt osoba za ovu obuku u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Zoran Dimitrijević, projekt menadžer i Željka Zgonjanin, tehnički asistent. Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba