Digitalni marketing u sektoru metaloprerade

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD realizovala je dvodnevne obuke iz „Digitanog marketinga u sektoru metaloprerade“. Obuka se održala u periodu od 12 – 13.09.2018. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor i pohađalo ju je 13 učesnika predstavnika kompanija iz sektora metaloprerade i razvojne agencije.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta/kadrova razvojnog partnerstva i drugih predstavnika sektora. Kroz obuku, lokalni kadrovi su obučeni da samostalno kreiraju i upravljaju sadržajima i alatima digitalnog marketinga iz sljedećih oblasti:

  • prisustvo brenda na Internetu,
  • šta je digitalni marketing i značaj digitalnog marketinga,
  • grane digitalnog marketinga i osnovna pravila,
  • istraživanje, profili kupaca i analiza,
  • komunikacija, načini komunikacije i alati,
  • platforme (pretraživači, društvene mreže, specijalizovani sajtovi…),
  • osnovne postavke, taktike i alati za digitalni marketing,
  • online prodaja.

Obuka se realizovala u okviru projekta „Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti“,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal. Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu.

Projekat „Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti“ će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih  tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Kontakt osoba u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je Zoran Dimitrijević, projekt menadžer. Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba  .