SASTANAK KONZORCIJUMA PARTNERA U FIRMI POLIS DOO

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor dana 12.11.2018. godine  održan je sastanak konzorcijuma u firmi POLIS D.O.O

Glavne teme sastanka su organizacija  konferencije u cilju daljeg umrežavanja firmi iz sektora metaloprerade u gradu Prijedoru, obuke iz 3D Rapid prototyping u metalopreradi i izrada zajedničkih pilot projekata.

Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .
Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj.

 

Foto: