DIGITALNI MARKETING: Izrada e-kataloga za Livnicu a.d.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Povećana tražnja za proizvodima i uslugama sektora metaloprerade omogućila je poslovnim subjektima da bez značajnijih marketinških napora obezbjeđuju uposlenost kapaciteta. Iako je ova situacija u određenom smislu povoljna za preduzeća, ovakav pristup prodajnim aktivnostima u dugom roku može narušiti konkurentnost. Izgradnja trajnih odnosa sa određenim profilom kupaca, često skreće kurs preduzeća sa puta koji donosi nove prodajne prilike, tržišta i profitabilnije aranžmane. Uvođenjem savremenih marketing alata, koji se baziraju na informaciono-komunikacionim tehnologijama poboljšaće se pristup tržištima i otvoriti nove mogućnosti.

U toku su finalne pripreme za izradu e kataloga za potrebe digitalnog marketinga firme Livnica a.d. Prijedor.