Metalna industrija Prijedor poslodavac za primjer

Poslodavac za primjer – preduzeće Metalna industrija Prijedor pokrenulo je inicijativu kojom žele da grade stanove svojim radnicima kako ne bi razmišljali o odlasku u inostranstvo.

 

U ovom preduzeću osnivaju vlastiti stambeni fond.

Cilj je radnicima omogućiti beskamatne kredite, pomoću kojih će moći da stanove kupe povoljnije, po realnoj vrijednosti izgradnje stana.

Nije li ovo primjer i za druge poslodavce koji su u mogućnosti pomoći svojim radnicima, pogledajte u prilogu!

 

RTRS

GIZ METAL PREDA: Izrada upravljačkih informacionih sistema u preduzećima Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o.

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor realizovana aktivnost izrade upravljačkih informacionih sistema u preduzećima Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

U okviru projekta razvijena su IT rješenja (aplikativni softveri) namjenjeni menadžmentu, a prilagođeni specifičnostima uključenih lokalnih preduzeća i to:

  • Andorid aplikacija za top management koja uključuje praćenje finansija, stanje zaliha, unos dokumenata i GGWA-A licenciranje
  • Softver za izvještavanje top management
  • Softver za praćenje i obračun radnih naloga

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Foto pregled:

GIZ METAL: Održana obuka 3D Rapid prototyping u metalopreradi

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor organizovana obuka «3D Rapid prototyping u metalopreradi» . Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Obuku je prošlo 11 polaznika, od kojih su 2 (dva) iz javnog sektora 4 (četiri) predstvanici metaloprerađivačkih firmi iz Prijedoru a 5 (pet) freelanceri  aktivni u oblasti projektovanja i dizajna. Predavač na obuci je bio gospodin Adi Pandžić, produkt dizajner, viši asistent i student doktorskih studija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i osnivač CGP design tima iz oblasti 3D dizajniranja i 3D printanja.

Obuka je imala teorijski i praktični deo tokom kojeg su polaznici svoje izrađene modele štampali na  Ultimaker 3 profesionalnom 3D štampaču.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

 

 

Jačanje kapaciteta za nove tehnologije: Nabavka 3D skenera i 3D printera

U okviru projektaUmrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti” u periodu od 11-12-12. 2018. godine uručena je oprema za 3D modeliranje firmama iz razvojnog partnerstva projekta. Tokom urečenja opreme organizovana je i uvodna obuka  sa osnove korišćenja uređaja i osnove korišćenja software-a.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»  kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodni i upravljački procesi u metalopreradi su promjenjeni. Primjena novih tehnologija je danas bitan element konkurentnosti. Nedostatak novih tehnologija stvara uska grla u proizvodnom procesu, koji se najčešće bazira na tradicionalnom tehničko-tehnološkom procesu, sa zavarivanjem kao ključnom operacijom. Jačanje kapaciteta za nove tehnologije je jedan od uslova za početak/nastavak investicionih ciklusa i povećanje produktivnosti.

Privredni subjekti u metalopreradi u gradu Prijedoru svoju konkurentnost baziraju na tradiciji i solidnoj ljudskoj i resursnoj bazi. U posljednje dvije decenije, lokalna MSP su dokazala sposobnost održanja konkurentnosti u nepovoljnom poslovnom okruženju, koristeći tradicionalne prodajne kanale vezane uglavnom za izvozna tržišta.

U okviru projekta za Agenciju PREDA firme Livnica a.d. Prijedor, Polis d.o.o. Prijedor. nabavljen je 3D printer  Ultimaker 3 – profesionalni 3D štampač a za firmu CROMEX d.o.o. Prijedor  RangeVision Smart — 3D skener. Oprema nabavljena za Agenciju PREDA biće korišćena za kontinuiranu obuku firmi iz sektora metaloprerade kroz novo kreirani servis Agencije i Grada Prijedora -Prijedor Circle Hub, dok će firme svoju opremu da koriste za pripremu tehničkih ponuda i izradu pilot projekata-prototipova.

Foto pregled:

 

Video materijal: PROJEKAT GIZ METAL PREDA : Topic Company

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal. Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

 

www.metalprijedor.net

Photography & Video Production Services “LeeandLee Studio” Alvin Harambašić / Dragiša Stojnić

Video materijal: GIZ METAL PREDA :: EDNA METALWORKING

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal. Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

www.metalprijedor.net

Photography & Video Production Services “LeeandLee Studio” Alvin Harambašić / Dragiša Stojnić

Video materijal: PROJEKAT GIZ METAL PREDA: Cromex D.O.O.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal. Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

 

www.metalprijedor.net

Photography & Video Production Services “LeeandLee Studio”

GIZ METAL PREDA: Brošura sektora i katalozi firmi iz lokalnog partnerstva

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

 

Info grafika: Sektor metaloprerade u gradu Prijedoru

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Pregled stanja djelatnosti metaloprerade na području Grada Prijedora je podrazumjevala prikupljanje, korištenje i obradu podataka dobijenih iz finansijskih izvještaja poslovnih subjekata koji su registrovani na području Grada Prijedora i koji su podnijeli finansijski izvještaj APIF-u (obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su podnijeli finansijski izvještaj APIF-u za 2016. i 2017. godinu). Obrada podataka radjena na osnovu registrovane pretežne djelatnosti. Metaloprerađivačke djelatnosti su:

 

–          24 – Proizvodnja osnovnih metala

–          25 – Proizvodnja montažnih metalnih proizvoda, osima mašina i opreme

–          27 – Proizvodnja električne opreme

–          28 – Proizvodnja mašina i opreme

–          29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i polu-prikolica

–          30 – Porizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

–          33 – Prepravka i instalacija mašina i opreme

 

Na području Grada Prijedor poslovna aktivnost se obavljala u sledeće 4 oblasti koje pripadaju djelatnostima metaloprerade

–          Oblast 24 – Proizvodnja baznih metala

–          Oblast 25 – Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme

–          Oblast 28 – Proizvodnja mašina i opreme, d.n.

–          Oblast 30 – Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

 

Praćenje poslovanja subjekata iz djelatnosti metalopredade rađena je kroz posmatranje sledećih finansijskih pokazatelja:

–          Stalna sredstva

–          Ukupni prihodi

–          Prosječan broj zaposlenih

–          Dobit/Gubitak

Konferencija: “MOGUĆNOSTI SARADNJE FIRMI U SEKTORU METALOPRERADE GRADA PRIJEDORA”

Konferencija se realizuje u okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

 

Cilj Konferencije:

Kako pokrenuti inicijativu i zajedničku platformu koja bi informisala, promovisala i stvarala uslove za edukaciju radne snage, rešavala tehnološke problema ili potrebe pojedinačnih firmi za novim tehnologijama. Konferencija će imati tri dela. Uvodni deo je namenjen za pozdravne govore. U drugom delu predavači iz redova prijedorkih firme će prikazati relevantne statističke podatke u sektoru metaloprerade grada Prijedora, te prezentovati prijedloge i mjera za poboljšanje lokalnog strateškog okvir za razvoj ovog sektora.  Treći deo kao najvažniji deo konferencije  ima za cilj da pokrene diskusiju u kojoj će firme iz sektora intezivnije komunicirati i razmenjivati mišljenja  te u slučaju zajedničkog interesa  definisati predloge i mere  na temu  udruživanja u cilju edukacije radne snage, usvajanja novih tehnologija I marketinga.

Agenda:

10:15 – 10:30 Uvodni deo: Pozdravni govori

10:30 – 11:00 Prezentacije:

  • Pregled poslovanja firmi u sektoru metaloprerade za 2016. i 2017. godinu, Nikola Banović  Livnica a.d. Prijedor
  • Pregled uočenih problema u sektoru metaloprerade, Dalibor Bosiočić Polis d.o.o Prijedor
  • Platforma za razvoj sektorapd.metaloperada, Ajdin Mešić Cromex d.o.o Prijedor

11:15 – 11:30 Kafe pauza

11:30 – 13:00 Okrugli sto: Udruživanja  u cilju edukacije radne snage, usvajanja novih tehnologija i marketinga, mogućnosti i pretnje

13:00 – 13:30 Zaključci i definisanje sledećih koraka

 

Za više infomacija kontakt osoba za ovu konferenciju u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Zoran Dimitrijević, projekt menadžer i Željka Zgonjanin, tehnički asistent. Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zeljka.zgonjanin@preda.rs.ba .