Jačanje kapaciteta za nove tehnologije: Nabavka 3D skenera i 3D printera

U okviru projektaUmrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti” u periodu od 11-12-12. 2018. godine uručena je oprema za 3D modeliranje firmama iz razvojnog partnerstva projekta. Tokom urečenja opreme organizovana je i uvodna obuka  sa osnove korišćenja uređaja i osnove korišćenja software-a.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»  kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodni i upravljački procesi u metalopreradi su promjenjeni. Primjena novih tehnologija je danas bitan element konkurentnosti. Nedostatak novih tehnologija stvara uska grla u proizvodnom procesu, koji se najčešće bazira na tradicionalnom tehničko-tehnološkom procesu, sa zavarivanjem kao ključnom operacijom. Jačanje kapaciteta za nove tehnologije je jedan od uslova za početak/nastavak investicionih ciklusa i povećanje produktivnosti.

Privredni subjekti u metalopreradi u gradu Prijedoru svoju konkurentnost baziraju na tradiciji i solidnoj ljudskoj i resursnoj bazi. U posljednje dvije decenije, lokalna MSP su dokazala sposobnost održanja konkurentnosti u nepovoljnom poslovnom okruženju, koristeći tradicionalne prodajne kanale vezane uglavnom za izvozna tržišta.

U okviru projekta za Agenciju PREDA firme Livnica a.d. Prijedor, Polis d.o.o. Prijedor. nabavljen je 3D printer  Ultimaker 3 – profesionalni 3D štampač a za firmu CROMEX d.o.o. Prijedor  RangeVision Smart — 3D skener. Oprema nabavljena za Agenciju PREDA biće korišćena za kontinuiranu obuku firmi iz sektora metaloprerade kroz novo kreirani servis Agencije i Grada Prijedora -Prijedor Circle Hub, dok će firme svoju opremu da koriste za pripremu tehničkih ponuda i izradu pilot projekata-prototipova.

Foto pregled: