Projekat GIZ METAL PREDA: Počele obuke iz SolidWorks-a

U firmi Cromex d.o.o. Prijedor počela obuka iz SolidWorks-a koja se realizuje u okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Obuka je predviđena za ukupno 13 polaznika, raspoređenih u dvije grupe. Prvu grupu će sačinjavati mladi završne godine Mašinske škole Prijedor, dok će u drugoj grupi biti predstavnici firmi Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor, Polis d.o.o. Prijedor i Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD

Obuka se sastoji iz 3 kursa, SolidWorks Essentials, SolidWorks Sheet Metal i SolidWorks Weldment i trajaće 22 dana po 8 časova.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba. Kontakt osobe u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Zoran Dimitrijević, projekt menadžer i Željka Zgonjanin, tehnički asistent.

 

Foto:

Video prilog Kozarski  Vjesnik:

Definisanje zadatka za primenu alata digitalnog marketinga u Livnici Prijedor

Pripremni sastanak i definisanje zadatka za efikasnu primenu alata digitalnog marketinga u Livnici Prijedor .
Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal,ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora.

Dodjeljena oprema za izvođenje praktične nastave za varioce MIG-MAG postupkom

U okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se  finansira sredstvima Evropske unije (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), ovih dana u pet lokalnih preduzeća u kojima će se izvoditi praktična nastava, dodjeljenja je zaštitna oprema za sprovođenje programa osposobljavanja za varioce MIG-MAG postupkom.

Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora uz podršku partnera na projektu. Program osposobljavanja za varioce MIG-MAG postupkom je samo jedan od programa osposobljavanja koji se realizuje kroz ovaj projekat.

Oprema u vidu Radnih pantalona, Radnih bluza, Zaštitnih rukavica , Zaštitnih kecelja, Maske za zavarivanje i Cipele za zavarivače obezbjeđena je za sve polaznike programa.

Potpisani ugovori sa polaznicima obuka za MIG-MAG zavarivače

Dana 18.06.2018. godine, u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, potpisani su ugovori i zvanično je počeo program osposobljavanja za zavarivače MIG-MAG postupkom za 20 polaznika. Obuka se organizuje u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada ILO.

Program osposobljavanja traje 280 časova, od čega 43 časa teoretske nastave i 237 časova praktične nastave. Teoretski dio nastave će se obavljati u prostorijama Mašinske škole Prijedor, dok će se praktična nastava izvoditi u lokalnim preduzećima uključenim u realizaciju projekta. Planirani vremenski period realizacijeobuke je juni-novembar 2018. godine.

Obuke su besplatne za sve odabrane polaznike i kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za potrebni materijal za rad, zaštitnu opremu, ljekarska uvjerenja kao i osiguranje za slučaj nezgode na praktičnom radu, uz mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja.

Projekat GIZ METAL PREDA: Uručenje opreme

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal,ima za ciljefikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora.

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodni i upravljački procesi u metalopreradi su promjenjeni. Primjena novih tehnologija je danas bitan element konkurentnosti. Nedostatak novih tehnologija stvara uska grla u proizvodnom procesu, koji se najčešće bazira na tradicionalnom tehničko-tehnološkom procesu, sa zavarivanjem kao ključnom operacijom. Jačanje kapaciteta za nove tehnologije je jedan od uslova za početak/nastavak investicionih ciklusa i povećanje produktivnosti. Investiranjem u nove tehnologije i u obučavanje osoblja za rad u projektnom softveru i na mašinama novih 3D tehnologija obezbjeđuje se osnovni uslov za opstanak, napredovanje I konkurentnost na tržištu.

U prostorijama Agencije PREDA u okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»uručeni su računari firmama Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Ovo je početna aktivnost u okviru radnog paketa jačanje kapaciteta za primjenu novih tehnologija u metalopreradi koja se nastavlja nabavkom novih tehnologija i edukacijom u cilju smanjenja vrijemena:

  • neophodnog za pripremu tehničkih ponuda
  • neophodnog za izradu presjeka stanja ključnih poslovnih procesa u poslovnim subjektima
  • neophodnog za razvoj prototipa novog proizvoda.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

 

Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba. Kontakt osobe u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Zoran Dimitrijević, projekt menadžer i Željka Zgonjanin tehnički asistent.