DIGITALNI MARKETING U METALOPRERAĐIVAČKIM PREDUZEĆIMA

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

U okviru ovog projekta urađeno je istraživanje „DIGITALNI MARKETING U METALOPRERAĐIVAČKIMPREDUZEĆIMA GRADA PRIJEDORA“

U naučno-stručnoj literaturi, kao najdjelotvorniji i najprihvatljiviji način formulisanja predmeta istraživanja jeste postavljanje problema u obliku pitanja. Ovo je razumljivo ako se uzme u obzir da na taj način dato istraživanje postaje “traganje” za adekvatnim odgovorom, kao i da kvalitetnim formulisanjem pitanja imamo ponekad slučaj da dobijemo i dio odgovora.

Stoga je i predmet ovog istraživanja povezan s nekoliko pitanja, kako to slijedi:

– Da li preduzeća u metaloprerađivačkom sektoru na području Prijedora poznaju i koriste alate digitalnog marketinga?

– U kojoj mjeri je marketing u preduzeću orijentisan na upotrebu savremenih kanala komunikacije kao što su društvene mreže?

– Da li preduzeća uopšte imaju namjeru da koriste ove medije i alate radi postizanja bolje promocije i kvalitentnijeg nastupa na tržištu?

Izabrana pitanja imaju posebnu važnost za dato istraživačko područje jer do sada nisu bila obrađivana, a od posebnog su interesa jer mogu da značajno unaprijede nastup preduzeća metaloprerađivačkog sektora na tržištu.

Takođe, primjenjivost rezultata u praksi je značajna, ali zavisi isključivo od edukovanosti rukovodstava preduzeća koja bi mogla značajnije da koriste ove alate u svakodnevnom radu .

Stoga, neki od najvažnijih ciljeva istraživanja su bili:

– utvrditi da li preduzeća imaju organizovanu marketing službu i odgovarajući plan marketinga,

– utvrditi da li preduzeća koriste alate digitalnog marketinga ili samo standardne alate,

– utvrditi da li preduzeća razumiju i vide koristi digitalnog marketinga,

– utvrditi da li preduzeća koja ne koriste alate digitalnog marketinga namjeravaju da u

budućnosti primjene i ove alate,

– utvrditi da li preduzeća već imaju ili tek trebaju da realizuju nastup na Internetu i u digitalnim medijima,

– utvrditi koliko je preduzeće spremno i zainteresovano za digitalni marketing, itd.

Ciljevi ovog istraživanja imaju dualnu vrijednost:

pragmatičnu – jer utvrđuju korisnost primjene IKT u praksi, odnosno primjene digitalnog marketinga u preduzećima, ali i

– obrazovno-naučnu– jer doprinose edukovanosti korisnika, razvoju znanja i sticanju naučnih činjenica i spoznaja o digitalnom marketingu u privredi.

Iz elaboracije anketnih pitanja, mogu se izvući sljedeći zaključci o odgovorima na postavljena pitanja u predmetu i ciljevima istraživanja. 

 

 • Preduzeća koja su anketirana u ovom zadatku nisu upoznata s alatima digitalnog i personalizovanog marketinga. Postoje neka nesistematizovana saznanja o tome, ali generalno govoreći stepen znanja o njima je veoma nizak. Stoga je potrebno više napora uložiti u edukaciju privrednika po pitanju ovih alata.
 • Budući da je poznavanje ovih alata ograničeno, takođe je ograničena i njihova upotreba. Iz rezulatata analize je vidljivo da postoje pomaci u smjeru njihove upotrebe, posebno kada su u pitanju e-mail marketing i upotreba društvenih mreža, ali je to sve još u veoma početnoj fazi razvoja. Iako postoji velika doza nepovjerenja u on-line kanale komunikacije i medije, preduzeća metaloprerađivačke industrije u Prijedoru iako sramežljivo ipak nastoje da se uključe u savremene trendove. Stiče se utisak da čekaju nekakav podsticaj kako bi češće i efikasnije koristili alate digitalnog marketinga i promociju na Internetu, ali svakako postoji izražena namjera za tim.
 • Problem predstavlja privredno okruženje i uopšte nedostatak razumijevanja za zapošljavanje specijalizovanog osoblja koje bi se brinulo o ovakvom načinu promovisanja. Preduzeća ne žele da investiraju u takav poduhvat, ali su svjesna činjenice da je to neminovnost. Nedostatak organizovane marketing službe, planova i strategija jeste problem koji ova preduzeća moraju da prevaziđu kako bi poboljšala svoje poslovanje.

PREUZMI DOKUMENT

Edna metalworking u 2019. gradi novi proizvodni pogon u Prijedoru

Prijedorska firma Edna metalworking planira u 2019. gradnju proizvodne hale na parceli od oko 4.000 kvadratnih metara u Industrijskoj zoni Celpak, rekli su iz te firme za TV Sarajevo.

– Realizacijom tog projekta bit će stvoreni uslovi za zaposlenje novih radnika, te ćemo proširiti proizodnju. Otvaramo mogućnost za pokretanje novog investicijskog ciklusa. Raditi se mora, a kroz proširenje i stalno napredovanje imamo šansu za uspjeh – rekla je direktorica firme Medina Rahman.

Edna metalworking se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija i zapošljava 30 radnika.

Izvor: Ekapija

Obuka za korištenje i održavanje CNC struga

Dana 18.10.2018.godine u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor, održana je radionica „Obuka za korištenje i održavanja CNC struga“, a koja je namjenjena profesorima mašinske struke. Radionica je bazirana na stručno-teoretskom predavanju (AutoCAD i CNC programiranje Concept TURN 60S sa upravljačkom jedinicom Sinumerik 810D/840D).

Radionica predstavlja i završnu aktivnost projekta „Praktična nastava na radnom mjestu Prijedor II-regija Prijedor“, koji se finansira iz sredstava Vlade Švajcarske kroz program Prilika Plus, a koji implementira Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Digitalni marketing u sektoru metaloprerade

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD realizovala je dvodnevne obuke iz „Digitanog marketinga u sektoru metaloprerade“. Obuka se održala u periodu od 12 – 13.09.2018. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor i pohađalo ju je 13 učesnika predstavnika kompanija iz sektora metaloprerade i razvojne agencije.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta/kadrova razvojnog partnerstva i drugih predstavnika sektora. Kroz obuku, lokalni kadrovi su obučeni da samostalno kreiraju i upravljaju sadržajima i alatima digitalnog marketinga iz sljedećih oblasti:

 • prisustvo brenda na Internetu,
 • šta je digitalni marketing i značaj digitalnog marketinga,
 • grane digitalnog marketinga i osnovna pravila,
 • istraživanje, profili kupaca i analiza,
 • komunikacija, načini komunikacije i alati,
 • platforme (pretraživači, društvene mreže, specijalizovani sajtovi…),
 • osnovne postavke, taktike i alati za digitalni marketing,
 • online prodaja.

Obuka se realizovala u okviru projekta „Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti“,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal. Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu.

Projekat „Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti“ će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih  tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Kontakt osoba u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je Zoran Dimitrijević, projekt menadžer. Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba  .

Sastanak konzorcijuma partnera u Livnici a.d. Prijedor

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor održan je sastanak konzorcijuma u firmi Livnica a.d. Glavne teme sastanka su izrada zajedničkih pilot projekata i rad na umežavanju firmi iz sektora metaloprerade u gradu Prijedoru. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .
Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, #EU #ProLocal.

Livnica a.d. Foto priča

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Organizovana posjeta sajmu metaloprerade u Njemačku

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor održana je organizovana posjeta sajmu metaloprerade u Njemačku. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .
Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, #EU #ProLocal.

Socijalne mreže: mentorisanje iz digitalnog marketinga

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor održan sastanak na temu mentorisanja iz digitalnog marketinga . Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .
Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, #EU #ProLocal.

U prijedorskom „Cromexu“ obučavaju kadar: Za laser uložili 1,6 miliona KM

Laser vrijedan skoro 1,6 miliona maraka u „Cromex“, preduzeće za obradu metala iz Prijedora, stiže već krajem mjeseca. Potvrdio je to Enes Pehlić, direktor firme, i dodao da je riječ o savremenoj mašini za isijecanje pločevina i cijevi.

Ista firma 

– Koliko znam, u okruženju ne postoji sličan laser. I ovaj smo, kao i prethodni, nabavili iz iste firme. Ono što je najbolje jeste da imamo već obučen kadar koji će raditi – kazao je Pehlić.

Pojasnio je da će ovih dana biti završena obuka iz Solidworks programiranja, koju je prošlo šest svršenih srednjoškolaca prijedorske Mašinske škole.

– To su učenici koji su već pokazali znanje i, uz preporuku svog profesora Slobodana Ivkovića, stigli na obuku. Čeka ih radno mjesto ovdje u „Cromexu“ i u jednoj novoj firmi, koja će, uz ulaganja iz Švicarske, početkom jeseni biti otvorena u Kozarcu. Praktično, kao i proteklih godina, sami sebi školujemo kadar – kazao je Pehlić.

Sedam predstavnika 

U drugom dijelu ove obuke, koja se realizira u okviru Projekta „Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti“, koji zajednički finansiraju EU i Vlada Njemačke, bit će obučeno i sedam predstavnika firmi koje su i partneri u ovom projektu.

Riječ je o predstavnicima „Cromexa“, firme u kojoj je obuka i organizirana, „Livnice polis“ i Gradske Agencije za ekonomski razvoj „Preda – PD“ iz Prijedora.

zvoze 80 posto

Gotovo 80 posto godišnje proizvodnje „Cromexa“ plasira se na ino tržišta. I to uglavnom Švicarske, Njemačke, Austrije, Italije… Inače, „Cromex“ trenutno zapošljava 46 radnika.Avaz

Projekat GIZ METAL PREDA: Sastanak projektnog tima partnera

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal,ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora.

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodni i upravljački procesi u metalopreradi su promjenjeni. Primjena novih tehnologija je danas bitan element konkurentnosti. Nedostatak novih tehnologija stvara uska grla u proizvodnom procesu, koji se najčešće bazira na tradicionalnom tehničko-tehnološkom procesu, sa zavarivanjem kao ključnom operacijom. Jačanje kapaciteta za nove tehnologije je jedan od uslova za početak/nastavak investicionih ciklusa i povećanje produktivnosti. Investiranjem u nove tehnologije i u obučavanje osoblja za rad u projektnom softveru i na mašinama novih 3D tehnologija obezbjeđuje se osnovni uslov za opstanak, napredovanje i konkurentnost na tržištu.

U prostorijama Agencije PREDA u okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»  dana 20.06.2018. godine, sa početkom u 11h je održan  sastanak sa predstavnicima partnera  na projektu – Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Tema sastanka je definisanje vremenskih okvira i  aktivnosti za:

 • nabavku novih tehnologija,
 • obuke i mentorisanje iz digitalnog marketinga,
 • stvaranje platforme za promociju i komunikaciju unutar sektora u gradu Prijedoru,
 • izrada promotivnih kataloga,
 • obuke iz SolidWorksa,
 • sastanci umrežavanja u Austriji i posjeta sajmu u Njemačkoj.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba. Kontakt osobe u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Zoran Dimitrijević, projekt menadžer i Željka Zgonjanin tehnički asistent.