GIZ METAL: Održana obuka 3D Rapid prototyping u metalopreradi

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor organizovana obuka «3D Rapid prototyping u metalopreradi» . Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Obuku je prošlo 11 polaznika, od kojih su 2 (dva) iz javnog sektora 4 (četiri) predstvanici metaloprerađivačkih firmi iz Prijedoru a 5 (pet) freelanceri  aktivni u oblasti projektovanja i dizajna. Predavač na obuci je bio gospodin Adi Pandžić, produkt dizajner, viši asistent i student doktorskih studija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i osnivač CGP design tima iz oblasti 3D dizajniranja i 3D printanja.

Obuka je imala teorijski i praktični deo tokom kojeg su polaznici svoje izrađene modele štampali na  Ultimaker 3 profesionalnom 3D štampaču.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.