Arhiva autora: Platforma metal.pd

Konferencija – On-line B2B sastanci malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije

Vojvodina Metal Klaster  sa partnerima SzSzC Deri Miksa iz Segedina i Edukativni trening centar iz Novog Sada u  okviru projekta ITC Mind- Inovativni i tehnološki centar za metalsku industriju  organizuje 22. septembra 2020. godine on-line B2B sastankeizmedju malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije.

Osnovne ciljne grupe su kompanije koje rade u metalskom sektoru ili usko saradjuju sa njima: velike kompanije , mala i srednja preduzeća i preduzetnici, inovatori, pronalazači, naučne i razvojne institucije.

Događaj je otvoren i za povezane sektore: predstavnici evropskih i nacionalnih institucija, banke, Inovacioni fondovi, osiguravajuća društva, poslovni andjeli i dr.

Učesnici on-line B2B platforme će biti iz : Srbije , Madjarske, Rumunije, Češke, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije,Nemačke,Francuske,Španije, Turske i drugih zemalja Evrope.

Za učešće na ovom događaju je obavezna elektronska registracija. Prijave za Konferenciju – On-line B2B možete izvršiti preko linka : https://itcmindb2b.talkb2b.net/

Registracijom na ovu platformu imate mogućnost da odaberete za razgovor partnere u skladu sa svojim poslovnim interesima, nakon čega ćete dobiti spisak zakazanih sastanaka dan pre dogadjaja.

Sastanci će trajati po 25 minuta u periodu od 10 do 14 sati.

O okončanom spisku i rasporedu sastanaka, učesnici će biti obavešteni E-mailom pre samog dogadjaja.

Radni jezik poslovnih susreta je engleski ili prema dogovoru učesnika.

Rokovi:

25. avgust – 20. septembar 2020 On-line registracija

6 – 20. septembra 2020. Zakazivanje On-line sastanaka

22. septembar 2020. On-Line sastanci

15. -23. septembra 2020. Promotivne prezentacije inovacija i rezultata projekta

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora preporučuje ovaj događaj jer će biti u  mogućnosti da ponudi podršku lokalnim preduzećima iz metalnog sektora kroz organizaciju direktnih posjeta firmama koje su članice VMC za koju lokalna preduzeća procijene da postoji potencijal za saradnju u narednom periodu. Direktne posjete su okvirno planirane za početak oktobra, a Agencija će biti u prilici da kroz projekat klasterizacije metaloprerade, koji se trenutno provodi, obezbjedi sredstva za organizaciju putovanja za predstavnike lokalnih preduzeća.

Obuke polaznika za rad u Programu SolidWorks Essentials

Obuke polaznika za rad u Programu SolidWorks Essentials koje se realizuju u sklopu projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ se nalaze u završnoj fazi. Polaznici kursa su usvojili neophodna znanja i vještine predviđene pogramom kursa SolidWorks Essentials 2018. Pored partnerskih preduzeća, kurs su pohađali i radnici preduzeća “Polis” d.o.o., BosnaMontaža d.o.o. , Edna MetalWorking i SanaMetal d.o.o..

Takođe, u sklopu projekta je u toku i organizacija obuka u programu SolidWorks za naprdeni nivo. 

Cilj realizacije ovih obuka jeste podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerade. Agencija PREDA implementira ovaj projekat u partnerstvu sa 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.).

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati projekat WHAM, kojeg finansira USAID. Partneri na projektu su  Planirani period implementacije projekta je od 1. aprila do 16. novembra 2020. godine.

#WHAM #Solidworks #Training #Education #NewTechnologies #Innovation #Metalprocessing #LocalCommunity #SMEs #PREDA #USAID

Uvjerenja o uspješno završenoj obuci iz oblasti 3D modeliranja, danas su uručena za 10 polaznika.

Obuke iz 3D modeliranja koje su se bazirale na korišćenju specijalizovanog softvera SolidWorks realizovane su tokom 2020. godine. Aktivnost je sastavni dio mjera podrške zapošljavanju, koje finansira Grad Prijedor kroz redovnu budžetsku liniju Odjeljenja za privredu i poljoprivredu. Tema obuka je odabrana na osnovu rezultata istraživanja potreba za radnom snagom, koji su potvrdili postojanje interesa lokalne privrede (prvenstveno metaloprerade i mašinske industrije) za ovim specifičnim znanjima i vještinama. 

Primarna ciljna grupa projekta su bila nezaposlena lica koja su činila preko 70 % polaznika.

Obuke su u periodu strogih epidemioloških mjera bile obustavljene u periodu mart – april – maj, a nastavljene tokom juna i jula tekuće godine.

U toku je obuka druge grupe polaznika iz ove oblasti, koju pohađa 10 lica. 

U saradnji sa Mašinskom školom Prijedor, a kroz isti projekat, trenutno se realizuju i formalni programi osposobljavanja za CNC operatere u metalopreradi i zavarivače, koje pohađa 30 lica.

Nastavak podrške metalopreradi – potpisan ugovor sa projektom WHAM

Agencija PREDA je 1.4.2020. godine zaključila ugovor za realizaciju projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“. Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati projekat WHAM, kojeg finansira USAID.

Agencija PREDA će u partnerstvu sa 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.), realizovati aktivnosti čiji je fokus:

–          Podrška interakciji i podsticanje saradnje između preduzeća u oblasti metalske/mašinske industrije

–          Razvoj IT alata podrške umrežavanju preduzeća

–          Podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija

–          Prenos dobre prakse klastera u metalopreradi iz regiona

Planirani period implementacije projekta je 5 mjeseci (od 1. aprila do 31. avgusta 2020. godine).

Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju Programa dodjele podsticajnih sredstava u 2019. godini

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju Programa korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju na području grada Prijedora u 2019. godini.

 

Javni poziv ja namjenjen preduzetnicima ili privrednim društvima koji imaju sjedište na području grada Prijedora, nezaposlenim licima sa ZZZRS-Filijala Prijedor-Biro Prijedor, samostalnim preduzetnicima u oblasti poljoprivrede, kroz sledeće mjere:

  • Mjera I: Podsticaj za samozapošljavanje nezaposlenih lica;
  • Mjera II: Podsticaj za zapošljavanje novih radnika (nezaposlenih lica);
  • Mjera III: Podsticaj za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova;
  • Mjera IV: Podsticaj za podršku ženskom preduzetništvu;
  • Mjera V: Podsticaj za podršku uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija); i
  • Mjera VI: Podsticaj za razvoj preduzetništva iz oblasti poljoprivrede.

Rokovi za podnošenje prijava po mjerama I, II, III, IV i VI su 30.08.2019. godine, odnosno 31.10.2019.godine, za mjeru V – komponenta II.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Prijave za učešće su dostupne na na Info pultu Gradske uprave, kao i na veb stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Prijave sa dokumentacijom  se podnosi  u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor (prvi sprat zgrade Gradske uprave Prijedor, kancelarije broj 15,16 i 17) ili na brojeve telefona: 052/245-137, 052/245-138, 052/245-140, 052/245-142 i  052/245-143.

Podsticajna sredstva za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP.

Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslovnim subjektima, koji posluju u djelatnostima u okviru područja prerađivačke industrije, za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa, čime se jača konkurentnost MSP, i kreiraju nova radna mjesta.

Projekat dodjele podsticajnih sredstava se realizuje iz sredstava Grada Prijedora,a u okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Dodjela podsticajnih sredstava ima za cilj da kreira nova radna mjesta kroz jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koji posluju u okviru prerađivačke industrije.

Podsticajna sredstva će se dodjeljivati kao bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata, po principu refundacije sredstava.

Iznos podsticajnih sredstava koji može biti odobren u okviru dodjele sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP iz Budžeta Grada Prijedora, ne može biti veći od 20.000,00 KM (maksimalni iznos granta). Iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od  60% ukupne vrijednosti projekta. Preostali iznos mora biti sufinansiran od strane korisnika (učešće u visini minimalno 40% ukupne vrijednosti projekta).

Ukupna nabavna vrijednost proizvodne novih mašina, opreme i/ili alata koju aplikant kupuje kroz program podsticaja ne može biti veća od 150.000 KM.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose do 30.08.2019. godine u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Svi prijavni obrasci i pravilnik su dostupni na Info pultu Gradske uprave Grada Prijedora i na veb stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org.

ODRŽANA PREZENTACIJA PROIZVODA KOMPANIJE CROMEX

U Prijedoru je u petak 10.05. izvršena prezentacija proizvoda kompanije Cromex, koja je nedavno proizvela prvi bh. moped.
Prezentaciji je prisustvovao i ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević i mnogi drugi ugledni gosti, poslovni partnetri i prijatelji firme.

Predstavljena su tri nova projekta – proizvodnja motocikla Torini, anti-vandal model javnih toaleta te laser LC5 koji je namjenjen za rezanje cijevi i ploča.

“Firma postoji od 2004. godine. U početku je brojala svega par zaposlenih i bila fokusirana na proizvodnju ograda od inoxa. Prepoznavanjem potreba tržišta, nabavkom najsavremenijih mašina i povećanjem broja zaposlenih, postala je konkurentna mnogim evropskim firmama. Samo u protekle dvije godine nabavljena su dva lasera, jedan za rezanje cijevi a drugi kombinovani za rezanje plocevina i cijevi, ukupne vrijednosti od oko cca 3 miliona KM.

Firma trenutno broji 60 zaposlenih. U sklopu firme postoji vlastiti kabinet za edukaciju kadra, koji je finasirala sama firma. Takođe, postoji odlična saradnja sa Mašinskom skolom i profesori Mašinske škole su ti koji održavaju obuke u pomenutom kabinetu.“ – Mirsad Ramić, vlasnik i osnivač Cromex d.o.o.

“Firma je izvozno orjentisana i 60% proizvodnje se plasira na ino tržište. Pored proizvoda i polu proizvoda koji se rade po crtežima i narudžbama externih klijenata, firma razvija i vlastitu proizvodnju koja se bazira na definisanim potrebama ciljanog tržista.
Promet 2018-te je, u odnosu na promet 2017. bio povećan za 107%. Trend rasta prometa se nastavlja i u ovoj godini.” – Enes Pehlić, direktor Cromex d.o.o.

Ove godine je firmi Cromex d.o.o. uručena i jedna od nagrada na Izboru najuspješnijih u privredi RS za 2018. Cromexu je također dodjeljena Plaketa grada, najveće priznanje grada Prijedora. Nagrada je dodijeljena za izuzetne rezultate postignute u privredi.

“Cromex” počeo proizvodnju motocikla (VIDEO)

U .Cromex-u”, firmi za obradu metala, počeli su s proizvodnjom motocikla zapremine motora do 50 kubika. Preko 60 odsto novog proizvoda nastalo je u pogonima “Cromexa”, a ostatak je nabavljen na inostranom tržištu. Na potezu su distributeri koji će odrediti i konačnu cijenu dvije vrste benzinskih i električnih motocikla. U “Cromex-u” s novom proizvodnjom očekuju i nova zapošljavanja.

Mi smo proizvođači motocikla. Ovo je naš novi proizvod koji je nastao nakon obimnog istraživanja tržišta Balkana i Evrope, a nakon što smo vidjeli da u toj proizvodnji postoji vakum. Napravili smo 20 uzoraka, čekamo distributere i onda krećemo s proizvodnjom. Interes za ovaj proizvod je ogroman- kaže Enes Pehlić, direktor “Cromex-a”. Do kraja godine u “Cromex-u” planiraju zaposliti još 30-tak radnika.

Izvor: M.Z./Kozarski

1 2 3 5