Nastavak podrške metalopreradi – potpisan ugovor sa projektom WHAM

Agencija PREDA je 1.4.2020. godine zaključila ugovor za realizaciju projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“. Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati projekat WHAM, kojeg finansira USAID.

Agencija PREDA će u partnerstvu sa 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.), realizovati aktivnosti čiji je fokus:

–          Podrška interakciji i podsticanje saradnje između preduzeća u oblasti metalske/mašinske industrije

–          Razvoj IT alata podrške umrežavanju preduzeća

–          Podrška razvoju ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija

–          Prenos dobre prakse klastera u metalopreradi iz regiona

Planirani period implementacije projekta je 5 mjeseci (od 1. aprila do 31. avgusta 2020. godine).

Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju Programa dodjele podsticajnih sredstava u 2019. godini

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju Programa korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju na području grada Prijedora u 2019. godini.

 

Javni poziv ja namjenjen preduzetnicima ili privrednim društvima koji imaju sjedište na području grada Prijedora, nezaposlenim licima sa ZZZRS-Filijala Prijedor-Biro Prijedor, samostalnim preduzetnicima u oblasti poljoprivrede, kroz sledeće mjere:

  • Mjera I: Podsticaj za samozapošljavanje nezaposlenih lica;
  • Mjera II: Podsticaj za zapošljavanje novih radnika (nezaposlenih lica);
  • Mjera III: Podsticaj za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova;
  • Mjera IV: Podsticaj za podršku ženskom preduzetništvu;
  • Mjera V: Podsticaj za podršku uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija); i
  • Mjera VI: Podsticaj za razvoj preduzetništva iz oblasti poljoprivrede.

Rokovi za podnošenje prijava po mjerama I, II, III, IV i VI su 30.08.2019. godine, odnosno 31.10.2019.godine, za mjeru V – komponenta II.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Prijave za učešće su dostupne na na Info pultu Gradske uprave, kao i na veb stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Prijave sa dokumentacijom  se podnosi  u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor (prvi sprat zgrade Gradske uprave Prijedor, kancelarije broj 15,16 i 17) ili na brojeve telefona: 052/245-137, 052/245-138, 052/245-140, 052/245-142 i  052/245-143.

Podsticajna sredstva za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP.

Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslovnim subjektima, koji posluju u djelatnostima u okviru područja prerađivačke industrije, za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa, čime se jača konkurentnost MSP, i kreiraju nova radna mjesta.

Projekat dodjele podsticajnih sredstava se realizuje iz sredstava Grada Prijedora,a u okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Dodjela podsticajnih sredstava ima za cilj da kreira nova radna mjesta kroz jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koji posluju u okviru prerađivačke industrije.

Podsticajna sredstva će se dodjeljivati kao bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata, po principu refundacije sredstava.

Iznos podsticajnih sredstava koji može biti odobren u okviru dodjele sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP iz Budžeta Grada Prijedora, ne može biti veći od 20.000,00 KM (maksimalni iznos granta). Iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od  60% ukupne vrijednosti projekta. Preostali iznos mora biti sufinansiran od strane korisnika (učešće u visini minimalno 40% ukupne vrijednosti projekta).

Ukupna nabavna vrijednost proizvodne novih mašina, opreme i/ili alata koju aplikant kupuje kroz program podsticaja ne može biti veća od 150.000 KM.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose do 30.08.2019. godine u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Svi prijavni obrasci i pravilnik su dostupni na Info pultu Gradske uprave Grada Prijedora i na veb stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org.

ODRŽANA PREZENTACIJA PROIZVODA KOMPANIJE CROMEX

U Prijedoru je u petak 10.05. izvršena prezentacija proizvoda kompanije Cromex, koja je nedavno proizvela prvi bh. moped.
Prezentaciji je prisustvovao i ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević i mnogi drugi ugledni gosti, poslovni partnetri i prijatelji firme.

Predstavljena su tri nova projekta – proizvodnja motocikla Torini, anti-vandal model javnih toaleta te laser LC5 koji je namjenjen za rezanje cijevi i ploča.

“Firma postoji od 2004. godine. U početku je brojala svega par zaposlenih i bila fokusirana na proizvodnju ograda od inoxa. Prepoznavanjem potreba tržišta, nabavkom najsavremenijih mašina i povećanjem broja zaposlenih, postala je konkurentna mnogim evropskim firmama. Samo u protekle dvije godine nabavljena su dva lasera, jedan za rezanje cijevi a drugi kombinovani za rezanje plocevina i cijevi, ukupne vrijednosti od oko cca 3 miliona KM.

Firma trenutno broji 60 zaposlenih. U sklopu firme postoji vlastiti kabinet za edukaciju kadra, koji je finasirala sama firma. Takođe, postoji odlična saradnja sa Mašinskom skolom i profesori Mašinske škole su ti koji održavaju obuke u pomenutom kabinetu.“ – Mirsad Ramić, vlasnik i osnivač Cromex d.o.o.

“Firma je izvozno orjentisana i 60% proizvodnje se plasira na ino tržište. Pored proizvoda i polu proizvoda koji se rade po crtežima i narudžbama externih klijenata, firma razvija i vlastitu proizvodnju koja se bazira na definisanim potrebama ciljanog tržista.
Promet 2018-te je, u odnosu na promet 2017. bio povećan za 107%. Trend rasta prometa se nastavlja i u ovoj godini.” – Enes Pehlić, direktor Cromex d.o.o.

Ove godine je firmi Cromex d.o.o. uručena i jedna od nagrada na Izboru najuspješnijih u privredi RS za 2018. Cromexu je također dodjeljena Plaketa grada, najveće priznanje grada Prijedora. Nagrada je dodijeljena za izuzetne rezultate postignute u privredi.

“Cromex” počeo proizvodnju motocikla (VIDEO)

U .Cromex-u”, firmi za obradu metala, počeli su s proizvodnjom motocikla zapremine motora do 50 kubika. Preko 60 odsto novog proizvoda nastalo je u pogonima “Cromexa”, a ostatak je nabavljen na inostranom tržištu. Na potezu su distributeri koji će odrediti i konačnu cijenu dvije vrste benzinskih i električnih motocikla. U “Cromex-u” s novom proizvodnjom očekuju i nova zapošljavanja.

Mi smo proizvođači motocikla. Ovo je naš novi proizvod koji je nastao nakon obimnog istraživanja tržišta Balkana i Evrope, a nakon što smo vidjeli da u toj proizvodnji postoji vakum. Napravili smo 20 uzoraka, čekamo distributere i onda krećemo s proizvodnjom. Interes za ovaj proizvod je ogroman- kaže Enes Pehlić, direktor “Cromex-a”. Do kraja godine u “Cromex-u” planiraju zaposliti još 30-tak radnika.

Izvor: M.Z./Kozarski

Metalna industrija Prijedor poslodavac za primjer

Poslodavac za primjer – preduzeće Metalna industrija Prijedor pokrenulo je inicijativu kojom žele da grade stanove svojim radnicima kako ne bi razmišljali o odlasku u inostranstvo.

 

U ovom preduzeću osnivaju vlastiti stambeni fond.

Cilj je radnicima omogućiti beskamatne kredite, pomoću kojih će moći da stanove kupe povoljnije, po realnoj vrijednosti izgradnje stana.

Nije li ovo primjer i za druge poslodavce koji su u mogućnosti pomoći svojim radnicima, pogledajte u prilogu!

 

RTRS

GIZ METAL PREDA: Izrada upravljačkih informacionih sistema u preduzećima Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o.

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor realizovana aktivnost izrade upravljačkih informacionih sistema u preduzećima Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

U okviru projekta razvijena su IT rješenja (aplikativni softveri) namjenjeni menadžmentu, a prilagođeni specifičnostima uključenih lokalnih preduzeća i to:

  • Andorid aplikacija za top management koja uključuje praćenje finansija, stanje zaliha, unos dokumenata i GGWA-A licenciranje
  • Softver za izvještavanje top management
  • Softver za praćenje i obračun radnih naloga

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Foto pregled:

GIZ METAL: Održana obuka 3D Rapid prototyping u metalopreradi

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor organizovana obuka «3D Rapid prototyping u metalopreradi» . Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Obuku je prošlo 11 polaznika, od kojih su 2 (dva) iz javnog sektora 4 (četiri) predstvanici metaloprerađivačkih firmi iz Prijedoru a 5 (pet) freelanceri  aktivni u oblasti projektovanja i dizajna. Predavač na obuci je bio gospodin Adi Pandžić, produkt dizajner, viši asistent i student doktorskih studija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i osnivač CGP design tima iz oblasti 3D dizajniranja i 3D printanja.

Obuka je imala teorijski i praktični deo tokom kojeg su polaznici svoje izrađene modele štampali na  Ultimaker 3 profesionalnom 3D štampaču.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

 

 

1 2 3 5