Definisanje zadatka za primenu alata digitalnog marketinga u Livnici Prijedor

Pripremni sastanak i definisanje zadatka za efikasnu primenu alata digitalnog marketinga u Livnici Prijedor .
Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal,ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora.