Konferencija: “MOGUĆNOSTI SARADNJE FIRMI U SEKTORU METALOPRERADE GRADA PRIJEDORA”

Konferencija se realizuje u okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

 

Cilj Konferencije:

Kako pokrenuti inicijativu i zajedničku platformu koja bi informisala, promovisala i stvarala uslove za edukaciju radne snage, rešavala tehnološke problema ili potrebe pojedinačnih firmi za novim tehnologijama. Konferencija će imati tri dela. Uvodni deo je namenjen za pozdravne govore. U drugom delu predavači iz redova prijedorkih firme će prikazati relevantne statističke podatke u sektoru metaloprerade grada Prijedora, te prezentovati prijedloge i mjera za poboljšanje lokalnog strateškog okvir za razvoj ovog sektora.  Treći deo kao najvažniji deo konferencije  ima za cilj da pokrene diskusiju u kojoj će firme iz sektora intezivnije komunicirati i razmenjivati mišljenja  te u slučaju zajedničkog interesa  definisati predloge i mere  na temu  udruživanja u cilju edukacije radne snage, usvajanja novih tehnologija I marketinga.

Agenda:

10:15 – 10:30 Uvodni deo: Pozdravni govori

10:30 – 11:00 Prezentacije:

  • Pregled poslovanja firmi u sektoru metaloprerade za 2016. i 2017. godinu, Nikola Banović  Livnica a.d. Prijedor
  • Pregled uočenih problema u sektoru metaloprerade, Dalibor Bosiočić Polis d.o.o Prijedor
  • Platforma za razvoj sektorapd.metaloperada, Ajdin Mešić Cromex d.o.o Prijedor

11:15 – 11:30 Kafe pauza

11:30 – 13:00 Okrugli sto: Udruživanja  u cilju edukacije radne snage, usvajanja novih tehnologija i marketinga, mogućnosti i pretnje

13:00 – 13:30 Zaključci i definisanje sledećih koraka

 

Za više infomacija kontakt osoba za ovu konferenciju u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Zoran Dimitrijević, projekt menadžer i Željka Zgonjanin, tehnički asistent. Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zeljka.zgonjanin@preda.rs.ba .