Obuka za korištenje i održavanje CNC struga

Dana 18.10.2018.godine u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor, održana je radionica „Obuka za korištenje i održavanja CNC struga“, a koja je namjenjena profesorima mašinske struke. Radionica je bazirana na stručno-teoretskom predavanju (AutoCAD i CNC programiranje Concept TURN 60S sa upravljačkom jedinicom Sinumerik 810D/840D).

Radionica predstavlja i završnu aktivnost projekta „Praktična nastava na radnom mjestu Prijedor II-regija Prijedor“, koji se finansira iz sredstava Vlade Švajcarske kroz program Prilika Plus, a koji implementira Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća.