Topić company d.o.o.

PROJECT OVERVIEW

Topić Company d.o.o. je tržišno orijentisano, preduzeće koje od svog osnivanja do danas zadovoljstvo i visok nivo povjerenja kupaca obezbjeđuje kvalitetom svojih proizvoda u oblasti proizvodnje priveznica od čeličnih užadi i lanaca, proizvodnji hidrauličnih vodova i montaži ostalih industrijskih vodova.

O KOMPANIJI

  • NAZIV KOMPANIJE Topić company d.o.o.
  • ADRESA Braće Krnete bb
  • EMAIL topic-company@poen.net
  • WEB www.topiccompany.ba

RADNA SNAGA I SERTIFIKATI

U svom radu polazimo od činjenice da je kvalitet osnovni faktor uspjeha i da se kvalitetan proizvod može izraditi samo ukoliko se kvalitetu posveti posebna pažnja u svim segmentima rada preduzeća, uvažavanjem zahtjeva kupaca i poštivanjem propisa i standarda.
Dugogodišnja poslovna saradnja, koju imamo sa provjerenim dobavljačima, daje sigurnost da će isporučivati materijal čiji kvalitet odgovara zahtjevima naših kupaca i odgovarajućih propisa.

Korištenje savremene tehnologije, te osposobljenost i motivacija za timski rad, u kom se cijeni i koristi iskustvo i vještina svakog zaposlenog, je garancija za kvalitet i trajnost naših proizvoda kao najznačajnijih zahtjeva naših kupaca.

PROIZVODI/USLUGE

Proizvodnja  hidrauličnih dijelova, crijeva za industriju, čelične užadi, proizvoda od poliestera, čeličnih lanaca, oprema za podizanje i prenos tereta

cable-strands-61174-6034879