Bosnamontaža a.d.

PROJECT OVERVIEW

”Bosnamontaža” a.d. Prijedor je osnovana 1957. godine. Razvijala se kao proizvodno, montažno uslužno preduzeće u oblasti izrade i montaže čeličnih konstrukcija, procesne opreme i remontnih radova industrijskih postrojenja. Danas je ”Bosnamontaža” akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu dva lica.

Zapošljava kontinuirano 100 radnika u proizvodnoj hali i na terenu, te u toku remontnih radova po termoelektranama, cementarama, šećeranama i pivarama još dodatnih 50 ljudi a po potrebi i više.Raspolažemo sa vlastitim auto-dizalicama (6 komada), nosivosti od 8 do 130 tona i specijalnim vozilom za prevoz vangabaritne konstrukcije.U proizvodnoj hali možemo proizvoditi tešku čeličnu konstrukciju, rezervoare, cjevovode, silose, dimnjake, cisterne, opremu pod pritiskom.

U pogonu za AKZ instalirana je automatska sačmara za sačmarenje profila i limova te odgovarajuća oprema za nanošenje AKZ premaza.Konstrukciju i opremu izrađujemo, sačmarimo, farbamo, transportujemo i montiramo po zahtjevu kupca.Posjedujemo vlastitu laboratoriju za NDT ispitivanje zavara u hali kao i mobilnu labaratoriju za NDT ispitivanja na terenu (penetranti, ultrazvuk, rendgensko snimanje).

Preduzeće ima potrebne licence izdane od nadležnih ministarstava za izvođenje radova u oblasti proizvodnje i montaže čelične konstrukcije i tehnološke opreme u svim vrstama industrije. Takođe, posjedujemo međunarodne sertifikate u poslovima upravljanja menadžmenta kvalitetom ISO 9001: 2015  i osposobljenosti pogona za obavljanje zavarivačkih djelatnosti po EN3834-2, a takođe smo sertifikovani po EN 1090-1 i EN 1090-2, kao i po standardu zaštite životne sredine ISO14001 i standardu za bezbjednost i zaštitu zdravlja na radu OHSAS 18001.

O KOMPANIJI

  • NAZIV KOMPANIJE Bosnamontaža a.d.
  • ADRESA Rudnička bb, Prijedor
  • EMAIL office@bosnamontaza.com
  • WEB www.bosnamontaza.com

RADNA SNAGA I SERTIFIKATI

Struktura radne snage je kvalifikacija bravara, cjevara, zavarivača, vozača, dizaličara, električara, inženjera i ekonomsko-administrativnih radnika. Preduzeće ima potrebne licence izdane od nadležnih ministarstava za izvođenje radova u oblasti proizvodnje i montaže čelične konstrukcije i tehnološke opreme u svim vrstama industrije.

Takođe, posjeduju međunarodne sertifikate u poslovima upravljanja menadžmenta kvalitetom ISO 9001: 2008 i osposobljenosti pogona za obavljanje zavarivačkih djelatnosti po EN3834-2, a sertifikovani smo i klasifikovani po njemačkom standardu za proizvođače čeličnih konstrukcija DIN 18800-7 klase E (proizvodnja statičkih i dinamičkih čeličnih konstrukcija). Radimo na uvođenju standarda zaštite životne sredine ISO14001 i standarda za bezbjednost i zaštitu zdravlja na radu OHSAS 18001

PROIZVODI/USLUGE BOSNAMONTAŽA A.D.

Zavarivanje najsavremenijim postupcima i opremom; ručno, poluautomatsko; konstrukcionih, nehrđajućih i toplotno otpornih čelika, te obojenih metala; Izrada čeličnih konstrukcija; Hladno oblikovanje limova, izrada opreme i dijelova opreme, čeličnih silosa, posuda pod pritiskom, skladišta, ciklona, te izrada čeličnih konstrukcija za razne namjene; Izrada tehnološke opreme; Izrada rezervoara i cisterni; Izrada mosnih dizalica – kranova; Automatsko rezanje limova CNC mašinom rezačicom – plazma; Automatsko rezanje profila; Automatsko sačmarenje; Rolovanje; AKZ; Izrada toplotnih izmjenjivača; Ispitivanja zavarenih spojeva metodama NDT; Obuka i atestacija zavarivača Montaža – na terenu: Montaža čeličnih konstrukcija; Montaža tehnološke opreme za: pivare, vinarije, mljekare (obrada nehrđajućih čelika), šećerane, rafinerije ulja, rafinerije nafte; Radiografska i ultrazvučna kontrola zavarenih spojeva, u radionici i na terenu, te kontrola nepropusnosti sa vakumom i tečnim medijem; Remont industrijskih postrojenja; Montaža rezervoara i cisterni; Montaža raznih cjevovoda (prokrom i crni materijal); Montaža mosnih dizalica – kranova; Montaža toplotnih izmjenjivača; Transport i mehanizacija

elektrofilteri2-TE-Pljevlja2