Članci su klasifikovani: Slika

Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju Programa dodjele podsticajnih sredstava u 2019. godini

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju Programa korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju na području grada Prijedora u 2019. godini.

 

Javni poziv ja namjenjen preduzetnicima ili privrednim društvima koji imaju sjedište na području grada Prijedora, nezaposlenim licima sa ZZZRS-Filijala Prijedor-Biro Prijedor, samostalnim preduzetnicima u oblasti poljoprivrede, kroz sledeće mjere:

  • Mjera I: Podsticaj za samozapošljavanje nezaposlenih lica;
  • Mjera II: Podsticaj za zapošljavanje novih radnika (nezaposlenih lica);
  • Mjera III: Podsticaj za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova;
  • Mjera IV: Podsticaj za podršku ženskom preduzetništvu;
  • Mjera V: Podsticaj za podršku uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija); i
  • Mjera VI: Podsticaj za razvoj preduzetništva iz oblasti poljoprivrede.

Rokovi za podnošenje prijava po mjerama I, II, III, IV i VI su 30.08.2019. godine, odnosno 31.10.2019.godine, za mjeru V – komponenta II.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Prijave za učešće su dostupne na na Info pultu Gradske uprave, kao i na veb stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Prijave sa dokumentacijom  se podnosi  u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor (prvi sprat zgrade Gradske uprave Prijedor, kancelarije broj 15,16 i 17) ili na brojeve telefona: 052/245-137, 052/245-138, 052/245-140, 052/245-142 i  052/245-143.

Podsticajna sredstva za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa

Grad Prijedor je raspisao Javni poziv za za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP.

Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava poslovnim subjektima, koji posluju u djelatnostima u okviru područja prerađivačke industrije, za nabavku novih mašina, opreme i/ili alata za potrebe proizvodnih procesa, čime se jača konkurentnost MSP, i kreiraju nova radna mjesta.

Projekat dodjele podsticajnih sredstava se realizuje iz sredstava Grada Prijedora,a u okviru Projekta opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Dodjela podsticajnih sredstava ima za cilj da kreira nova radna mjesta kroz jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koji posluju u okviru prerađivačke industrije.

Podsticajna sredstva će se dodjeljivati kao bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata, po principu refundacije sredstava.

Iznos podsticajnih sredstava koji može biti odobren u okviru dodjele sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP iz Budžeta Grada Prijedora, ne može biti veći od 20.000,00 KM (maksimalni iznos granta). Iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od  60% ukupne vrijednosti projekta. Preostali iznos mora biti sufinansiran od strane korisnika (učešće u visini minimalno 40% ukupne vrijednosti projekta).

Ukupna nabavna vrijednost proizvodne novih mašina, opreme i/ili alata koju aplikant kupuje kroz program podsticaja ne može biti veća od 150.000 KM.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose do 30.08.2019. godine u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

Svi prijavni obrasci i pravilnik su dostupni na Info pultu Gradske uprave Grada Prijedora i na veb stranici Grada Prijedora www.prijedorgrad.org.