Arhiva autora: Tina Anđić

Besplatan vebinar: Rješenja za trenutne izazove kompanija BH metalske industrije

U okviru projekta “EU4Business Recovery” 23. i 24.09.2021. godine će se održati vebinar u formi panel doskusije pod nazivom “Rješenja za trenutne izazove kompanija u BiH u oblasti metalne industrije – Kako osigurati kontinuitet biznisa u vremenima krize”.

Webinar organizuje Targer Engineering & Consulting, a podržan je od strane EU4BusinessRecovery projekta, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke, a koji implementiraju GIZ, ILO i UNDP i održava se putem online platforme MS Teams u dva termina:

 • Četvrtak, 23.09.2021. od 13.00 do 15.00 – prvi dio,
 • Petak, 24.09.2021. od 10.00 do 12.00 – drugi dio.

Neka od ključnih pitanja koja ujedno predstavljaju i ključne izazove i za koje je potrebno pronaći efikasne odgovore su tokom ovog vebinara su:

 • Kakvo je stanje sa tržištima i lancima snabdjevanja u metalskom sektoru širom svijeta, a posebno kod naših najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera, npr. u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, EU uopšteno?
 • Kakve su perspektive i projekcije kretanja na tržištima?
 • Kako doći do novih i/ili kvalitetnijih kupaca?
 • Ako su knjige narudžbi pune i nema problema sa pristupom tržištu, kako doći do kvalitetnijih i profitabilnijih poslova?
 • Kakvu ulogu igra prekompozicija globalnih lanaca snabdjevanja i povratak proizvodnje iz Kine u Evropu?
 •  Kako prebroditi trenutna uska grla u lancima snabdjevanja koji se manifestiraju u nestašici ključnih sirovina ili njihovom kašnjenju u isporuci?
 • Kako prebroditi uska grla u stručnoj radnoj snazi, ali čak još značajnije, kako spriječiti daljnji odlazak stručnih radnika u zemlje EU? Kako postati poželjan poslodavac na tržištu rada?
 • Kako kratkoročno i dugoročno izvršiti povećanje proizvodnih kapaciteta i tako povećati obim
 • Kakav stil liderstva i menadžmenta prakticirati, a koji će nas i naše kompanije uspješno provesti kroz burno more predstojećih godina?

Na ovom online događaju će govoriti vrhunski domaći i međunarodni eksperti za biznis, proizvodnju i metalsku industriju, a na panel diskusiji ce učestvovati direktori i vlasnici značajnih BH kompanija iz ove grane industrije. Dio govornika i panelista su:

 • Martin Gaber, Direktor za Zapadni Balkan, German Trade and Invest – GTAI, Njemačka
 • Faruk Hadžić, Sarajevo School of Science and Technology, Makro-ekonomski analitičar, Sarajevo
 • Ognjenka Lalović, Direktorica, Asocijacija Metalske i Elektroindustrije pri VTK BiH, Sarajevo
 • Snježana Kopruner, Direktorica, GS-TMT, Travnik
 • Hadis Bajrić, Profesor i konsultant, Mašinski Fakultet, Sarajevo
 • Nermana Ajanović, Voditeljica odjela projekata, MojPosao.ba/Kolektiv, Sarajevo
 • Selma Bradarić, Direktorica prodaje, Medena Commerce, Tešanj
 • Vili Šumer, Direktor, ADK, Novi Travnik
 • Tarik Kadrispahić, Direktor, Targer Engineering & Consulting, Sarajevo

Online vebinar i panel diskusija su namjenjeni menadžerima, direktorima, preduzetnicima i ekspertima svih kompanija iz metalske industrije Bosne i Hercegovine i regije SEE, kao i svim zainteresiranim učesnicima koji sarađuju ili imaju dodirnih tačaka sa metalskom industrijom.

Putem linka se prijavite na vebinar​.

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati preduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine.

NASTAVAK PODRŠKE METALNOM I IT SEKTORU – POTPISAN TREĆI UGOVOR SA PROJEKTOM WHAM

Agencija PREDA je 30.08.2021. godine zaključila ugovor za realizaciju projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat. Agencija je do sada uspješno implementirala 2 projekta kroz WHAM projekat.

Na osnovu inicijativa lokalnih kompanija i na osnovu istraživanja koje je sprovela Agencija PREDA i drugih javno objavljenih istraživanja, odgovor na prevazilaženje jedne od slabosti lokalne ekonomije, nekvalifikovane radne snage u određenim oblastima, dat je u okviru ovog projekta. Namjera PREDA-e kroz ovaj projekat je bila odgovoriti na potrebe lokalnih kompanija i nastaviti misiju popunjavanja praznina na lokalnom tržištu rada pružanjem posredništva, umrežavanja i tehničkih usluga (pružanje relevantne infrastrukture), prilagođenih da omoguće nedostajuće kompetencije u korist MSP, kategorije zaposlenih i nezaposlenih i lokalne ekonomija uopšteno.

Projekat se odnosi na dva ciljana sektora – Metaloprerađivačku industriju i IT sektor. U metalskom sektoru dvije pozicije su prepoznate kao deficitne i obećavajuće u smislu zapošljavanja na lokalnom nivou – Konstruktor alata i CNC programer. Za posao konstruktora alata, ukupno 20 ljudi (podijeljenih u dvije grupe) biće obučeno u okviru projekta, uključujući približno 10 osoba koje su već zaposlene u lokalnim metaloprerađivačkim kompanijama i 10 nezaposlenih osoba. Isti broj nezaposlenih i zaposlenih će biti obučen za rad na poziciji CNC programera. U IT industriji predmet planirane intervencije je obuka za full web junior developera za grupu od 10 mladih i nezaposlenih lica. Kroz planiranu obuku polaznici će steći backend i frontend osnovna znanja. Prvi dio treninga će biti posvećen HTML -u, CSS -u, Bootstrapu i PHP –u. Drugi dio treninga će biti dodatno posvećen PHP–u, programskom jeziku namijenjenog primarno razvoju dinamičnih internet stranica i aplikacija i Lavrelu kao jednom od najpopularnijih PHP okruženja.

Učešće na ovom projektu je podržala grupa od 11 lokalnih kompanija, Zavod za zapošljavanje RS – Filijala Prijedor, Elektrotehnička škola i Mašinska škola Prijedor.

Planirani period implementacije projekta je 6 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat (projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima), koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora.

Uspješno implementiran projekat „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ zajedno sa partnerima na projektu, preduzećima Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o., uspješno je implementirala projekat „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ u periodu od 01.04.2020.godine do 16.12.2020. godine. Završna konferencija je održana u Agenciji PREDA-PD u prostorima Prijedor Circle Hub-a 15.12.2020. godine.

Osnovni cilj projekta je bilo povećanje kompetencija za primjenu novih tehnologija u proizvodnim i razvojnim procesima u sektoru metaloprerade.

U cilju podrške razvoja ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerade realizovane su obuke za rad u programu SolidWorks Essentials i Sheet Metal. Učešće u ovoj obuci, osim partnerskih preduzeća imala su i druga lokalna preduzeća iz ovog sektora, odnosno u ovoj aktivnosti je učestvovalo ukupno 8 preduzeća.

Sa ciljem unapređenja sposobnosti preduzeća da osiguraju brz i efikasan proces obuka novozaposlenih radnika za radna mjesta koja podrazumijevaju primjenu novih tehnologija izrađena su dva osnovna trening kurikuluma za pozicije CNC operatera i CNC programera. Pored navedenog obučeno je tehničko osoblje 3 preduzeća zaduženo za uvođenje novih radnika u redovne poslove preduzeća.

Kroz projekat su unaprijeđeni kapaciteti Agencije „PREDA-PD“ instaliranjem najnovijih licenci za SolidWorks i ugradnjom dodatne memorije za izvođenje obuka iz 3D modeliranja i drugih obuka baziranih na informacionim tehnologijama. Takođe, poboljšani su kapaciteti partnerskih preduzeća, kao i Agencije za interne programe obuke nabavkom interaktivnih displeja sa visokim preformansama.

Jedan od rezultata projekta jeste i izrada MCP Metal Cooperation platform-e koja predstavlja online alat, odnosno mjesto na kom se suočavaju ponuda i potražnja lokalnih preduzeća iz metalnog sektora s jedne strane i svih onih lica koji traže zaposlenje ili pružaju usluge koje su relevantne za metalni sektor bez obzira na područje sa kojeg dolaze. Takođe alat služi zainteresovnim stručnjacima i pružaocima usluga za proaktivan pristup u promociji njihovih usluga kompanijama za obradu metala (http://metalcooperationplatform.com).

Ukupna vrijednost projekta je bila  80.185,56 KM, od čega je 39.107,50 KM finansirao USAID kroz WHAM projekat  (projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima), koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informaciono-komunikacionog sektora.

METAL COOPERATION PLATFORM – MCP Lakše do posla i specifičnih znanja relevantnih za metalni sektor

metal cooperation platform mpc
 • Da li ste stručnjak u oblasti IT-a, multimedije, digitalnog marketinga, SolidWorks-a?
 • Da li tražite ili nudite posao u metalnom sektoru?
 • Da li radite kao tržišni posrednik?
 • Da li dobro poznajete strane jezike ili ste preduzeće iz metalnog sektora kome su potrebne usluge prevoda?
 • Da li su Vam potrebne usluge i proizvodi kompanija iz metalnog sektora?
 • Da li je djelatnost Vašeg poslovanja vezana za metalni sektor?

Ukoliko je Vaš odgovor „DA“ na bilo koje od pitanja iznad METAL COOPERRATION PLATFORM – MCP je pravo rješenje za Vas. Agencija PREDA-PD poziva sva preduzeća koja posluju u oblasti metalske i mašinske  industrije sa područja grada Prijedora da se registruju na platformu, kao i pružaoce specifičnih znanja, usluga i proizvoda koje su od interesa za metalni sektor.

MCP je mjesto na kom se suočava ponuda i tražnja lokalnih preduzeća iz metalnog sektora s jedne strane i  svih onih koji traže zaposlenje ili pružaju usluge koje su relevantne za metalni i mašinski sektor bez obzira na geografsku regiju  sa druge strane. Takođe alat služi zainteresovnim stručnjacima i pružaocima usluga za proaktivan pristup u promociji njihovih usluga kompanijama za obradu metala.

Napravite i uredite Vaš poslovni profil, ostavite Vašu ponudu ili zahtjev, odgovorite na zahtjeve ili ponude registrovanih preduzeća iz metalnog sektora i pružaoca specifičnih usluga.

Na platformu se možete prijaviti preko stranice  https://www.metalprijedor.net/ ili putem linka http://metalcooperationplatform.com/. Kratak vodič kroz platformu možete preuzeti ovdje.

Metal cooperation platform – MCP je napravljena u sklopu  projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“. Partneri na projektu su Agencija PREDA-PD I i 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.)

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.12.2020. godine.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 123.jpg

Unapređeni kapaciteti za obuke iz 3D modeliranja

Uz podršku projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ instalirana je nova verzija specijalizovanog softvera SolidWorks i poboljšane performanse računara koji se koriste za obuku zaposlenih u lokalnim malim i srednjim preduzećima sektora metaloprerade.

U okviru projekta se trenutno realizuje obuka za program SolidWorks Metal Sheet, koje pohađa tehničko osoblje preduzeća Cromex d.o.o, CNC Power d.o.o., Elker AD, Polis d.o.o., SanaMetal d.o.o. i ZT Komec d.o.o.

S ovom nadogradnjom su stvoreni bolji tehnički uslovi i za realizaciju treninga iz drugih oblasti, baziranih na informacionim tehnologijama, koje su u toku i u pripremi.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.12.2020. godine.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 123.jpg

Početak obuka polaznika za rad u programu SolidWorks Sheet Metal

U sklopu „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ u utorak 06.10.2020. godine počela je obuka 10 polaznika za rad u programu SolidWorks. U pitanju je napredna obuka za rad u programu Metal Sheet. Napredni SolidWorks kurs namijenjen radnicima iz metalnog sektora koji posjeduju osnovno znanje koji će usavršiti u primjeni programa, odnosno dovesti svoje znanje na jedan viši nivo. Pored partnerskih preduzeća (Cromex d.o.o, CNC Power d.o.o. i Elker d.o.o), kurs pohađaju i radnici preduzeća “Polis” d.o.o., SanaMetal d.o.o. i ZT Komec d.o.o.

Takođe u sklopu ovog projekta uspješno je završena obuka 10 polaznika za radu u Programu Essentials (Osnovna obuka). Osnovni Solidworks kurs je omogućio početnicima koji se prvi put sreću sa ovim programom da savladaju osnove ovog programa.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.11.2020. godine. Implementacijom ovog projekta Agencija PREDA nastavlja sa aktivnostima podrške ovom sektoru, čiji je krajnji cilj povećanje saradnje između lokalnih preduzeća.