PROJECT OVERVIEW

Livnica sivog i obojenog liva osnovana je 1917.godine s namjerom da za potrebe održavanja strojeva u Rudniku željezne rude „Ljubija“ i privrede okolnih mjesta lije sivi i obojeni liv. Kao dio rudnika smještena je u njegovom proizvodnom krugu i na toj lokaciji je ostala do danas. Svoju proizvodnju nije prekidala ni tokom II svjetskog rata ni tokom zadnjeg rata na Balkanu, ali su obim i struktura proizvodnje bili u potpunoj zavisnosti od političkih i ekonomskih prilika u okruženju. Značajniji tehnološki iskorak je izvšen u poslenjih 3 godine kada je nabavljeno opreme koja može da podrži proizvodnju sivog liva, nodularnog liva, određenih tipova čelika, bronze i silumina.

O KOMPANIJI

  • NAZIV KOMPANIJE Livnica a.d.
  • ADRESA Drage Lukića bb, Ljubija
  • EMAIL livnica@fortisgroup.ba; livnicaljubija@gmail.com
  • WEB www.livnicaad.com

USLUGE

Proizvodni program sivog liva i nodularnog liva sastoji se od standardne proizvodnje poklopaca za šahtove (za putnu, kablovsku i vodovodnu infrastrukturu) zatim rešetki za odvodnju i koje se izrađuju postupkom maloserijske proizvodnje.

Čelični i nodularin liv odnosi se na mašinske dijelove koji se izrađuju se na osnovu uzoraka ili modela po zahtjevu kupca. Livenje aluminijuma je najviše zastupljeno u segmentu izrade alata za vlastite potrebe i manjm dijelom za treća lica.

Zašto odabrati Livnicu A.D. Ljubija?

1. Sigurnost

2. Fleksibilnost

3. Vlastiti razvoj

E46A5503